image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Zjišťování vlivu ekojízdy na emise

V týdnu od 23. do 25. června proběhlo ukázkové měření vlivu produkce regulovaných znečišťujících látek ve výfukových plynech ve slovenském Zvolenu. Měření bylo realizováné u příležitosti školení tzv. ekojízdy, zaměřené na snížení spotřeby paliva. Při této příležitosti byla za reálného provozu použita ředička výfukových plynů a infračervený analyzátor s fourierovou transformací (FTIR), jakožto součásti prototypu.

Není možné přidávat komentáře.