image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Zahajující jednání projektu na ÚEM

19.12.2011 se všichni řešitelé scházejí na zahajujícím jednání projektu pořádaném na Ústavu experimentální medicíny. Jeho cílem bylo seznámení se  strukturou aktivit projektu, jejich časovým rozložením a úkoly jednotlivých partnerů projektu.

— Aktivita A1

Výstupy: 2011-10 a 2011-11 – prezentace dr. Vojtíšek a dr. Topinka

Není možné přidávat komentáře.