V tomto seznamu se nacházejí ke stažení volně přístupné publikace a odkazy na publikace s chráněným přístupem. Odkaz na každou z nich se skrývá pod úvodním číselným označením výstupu (modrá barva písma s podtržením). Dále bývá v popisu uveden odkaz na sborník příspěvků či stránky akce, kde byl materiál použit.

Souhrnné přehledové přednášky pro výuku a veřejnost

Vojtíšek M.: Výfukové emise a jejich měření. (Zkoušení vozidel a částí, ČVUT 2015)

Vojtíšek M.: Pojednání o výfukových emisích. (2 strany text) MV-vyfukove-emise-RVUR-2015-01-07 (Výbor pro udržitelnou dopravu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, leden 2015)

Vojtíšek M.: Spalovacími motory jako hlavní zdroj nanočástic v městském ovzduší: Identifikace problémů a návrh řešení. VUD-Vojtisek-nanocastice-motory-2015-07-03 (Výbor pro udržitelnou dopravu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, červenec 2015)

Vojtíšek M.: Proč jsou emise v reálném provozu vyšší než během testování nových vozidel na zkušebně. KZP_2015-11-26_Vojtisek_emise-v-provozu-nove (Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, listopad 2015)

Vojtíšek M.: Biopaliva ve spalovacích motorech a jejich vliv na výfukové emise. (seminář, Univerzita Karlova, březen 2015) Vojtisek-seminar-UK-2015-03-04-web

Vojtíšek M.: Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů. (Habilitační přednáška, ČVUT, květen 2014)

Roessnerová A.: Biological tests for evaluation of toxicity of not only engine emissions. Rouen-Roessnerova-biological-tests

Seznam publikačních výstupů za rok 2016

2016-01: Vojtíšek M.: Vznětové motory: Emise nás budou zabíjet do té míry, do jaké jim to sami dovolíme. Přednáška na Výboru pro udržitelnou dopravu Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Úřad vlády ČR, 14.1.2016

2016-02: Vojtíšek M.: Nejen NOx a Volkswagen. Vesmír 95, 46, 2016/1

2016-03: Vojtíšek M.: Neohlídáme-li si emise z motorů sami, budou motory z měst vykázány??? Přednáška na konferenci DiagCon. Praha, 2.2.2016 – DiagCon-Vojtisek-emise_2016-02-02, video.

Reakce na článek:
http://fleischhans.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=490190

http://www.fcd.eu/article.aspx?id=1712&item=1076550&itemtype=2
http://motofocus.cz/diagnostika/6721,fcdeu-jaky-byl-diagnostic-con-2016

Výsledky projektu převzaté do prezentace Martina Hály.

2016-04: Stanovisko pro občanské sdružení Ládví není autobusák o vhodnosti umístění terminálu autobusové dopravy u stanice metra Ládví

2016-05: Akademický bulletin Akademie věd ČR, březen 2016.

2016-06: Představení projektu na veletrhu VVI Brno, 10.3.2016

– https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/56/16924-priorita_03_2016_web_v2.pdf

2016-07: Emise: Věc veřejná. Auto Expert, březen 2016

2016-08: Přednáška na Fakultě dopravní ČVUT v Praze – M. Vojtíšek: Biopaliva ve spalovacích motorech a jejich vliv na výfukové emise

2016-09: Vojtíšek M.: Lessons learned from diesel nanoparticles in urban air – úvodní přednáška na Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016)

2016-10: Rossner, P.: Chemical characterization and genotoxicity of emissions from diesel and gasoline fuels – přednáška na Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016)

2016-11: Novotna, B.: Genotoxicity of organic extracts from truck emissions produced at various engine operating modes using diesel or biodiesel (B100) fuel – přednáška na Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016)

2016-12: Libalova, H.: Comparative analysis of the toxic responses of organic extracts from diesel/biodiesel engine emissions in human lung BEAS-2B cells – přednáška na Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016)

2016-13: Štolcpartová J.: Genotoxicity in exhaust emissions from a diesel engine during extended low-load – poster na Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016)

2016-14: Představení projektu na veletrhu NGO 27.4.2016.

Odpadové fórum – výsledek navazujícího výzkumu – http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2016/prispevky/124.pdf

Konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny – GENTOX Telč – Telc_program_final
http://www.icsbs.cz/aktuality/konference/54-geneticka-toxikologie-a-prevence-rakoviny-2016a.html

2016-15: H. Líbalová a kol.: Comparative analysis of the toxic responses of organic extracts from diesel/biodiesel engine emissions in human lung BEAS-2B cells.  GENTOX, 2016

Sekce V.: Toxikologie motorových emisí v reálném provozu – Workshop k projektu MEDETOX (LIFE+),  GENTOX, 2016

2016-16: M. Vojtíšek: Nanočástice ze spalovacích motorů – disparita mezi realitou a technologickými možnostmi.  GENTOX, 2016

2016-17: J. Topinka: Toxicita emisí spalovacích motorů v reálném provozu – výsledky projektu MEDETOX.  GENTOX, 2016

2016-18: J. Sikorová: Effects of bioalcohols in gasoline on PAHs and particle emission from a direct injection spark ignition engine. GENTOX, 2016

2016-19: Emise věc veřejná – část 2 – AutoExpert 5/2016, str. 18-19

– http://motofocus.cz/tisk/7078,autoexpert-52016

– http://www.asem.cz/uploads/3/9/3/1/39314181/autoexpert_5-2016_-_emise_-_vec_verejna.pdf

Konference Transport and Air Pollution (TAP) 2016, Lyon, Francie,

http://tap2016.sciencesconf.org/conference/tap2016/pages/TAP_PRELIMINARY_PROGRAMME_VF_1.pdf

2016-20: Measurement of late-model diesel automobile real driving emissions of reactive nitrogen compounds with on-board FTIR analyzer. Prezentováno na 21st International Transport and Air Pollution Conference 2016 abstraktpřednáška

2016-21: Představení projektu MEDETOX a nabídka spolupráce – TAP-networking-CZ-Vojtisek-ppt

Konference 20th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles

2016-22: Přednáška ETH-2016_Vojtisek

2016-23: Poster ETH_poster_Pechout_2016_final

Navazující výzkum částic ze zážehových motorů – ETH poster Beranek

2016-24: Přijatý příspěvek na Evropskou aerosolovou konferenci v září 2016: EAC2016_abstract_Michal

 

 

Seznam publikačních výstupů za rok 2015

2015-01: Uhlíř M.: Stát nedělá pro regulaci automobilové dopravy dost – Rozhovor redaktora Martina Uhlíře s Michalem Vojtíškem publikovaný v populárním časopise Respekt o emisích prachových nanočástic a tom, proč vzduch podél silnic ohrožuje lidské zdraví. Časopis Respekt, 11.1.2015

2015-02: Uhlíř M.: Saze v krvi: Proč automobilová doprava ohrožuje lidské zdraví a co proti tomu dělat. Časopis Respekt, 2015, 10.1.2015.

2015-03: Slunečko M., a kol.: Bermudský trojúhelník Spořilov. Televizní reportáž, ve které účinkoval řešitelský tým projektu Medetox, program Nedej se plus, 15.2. 2015,  Česká televize

2015-04: Vojtíšek M., Pechout M., Dittrich L., Beránek V., Kotek M., Schwarz J., Vodička P., Milcová A., Rossnerová A., Ambrož A., Topinka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and their genotoxicity in exhaust emissions from a diesel engine during extended low-load operation on diesel and biodiesel fuels. Atmospheric Environment 109 (2015) 9-18, doi:10.1016/j.atmosenv.2015.02.077.

2015-05: Vojtíšek M.: Biopaliva ve spalovacích motorech a jejich vliv na výfukové emise. Přednáška na semináři Centra pro otázky životního prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 4. 3. 2015, Praha.

2015-06: Roessnerová A.: Air pollutant Ultrafine particles and gene interactions: biological tests for not only engine emissions. P4TA-CERTAM International WORKSHOP:
Characterization of Complex Nanoaerosol Emissions: metrology, health and environmental issues. 24.-25.  března 2015, Rouen, Francie.

2015-07: Vojtíšek M., a kol: Off road combustion engine emission characterization. P4TA-CERTAM International WORKSHOP:
Characterization of Complex Nanoaerosol Emissions: metrology, health and environmental issues. 24.-25.  března 2015, Rouen, Francie.

2015-08: Vojtíšek M.: Výfukové emise a jejich měření. Zkoušení vozidel a jejich částí, Fakulta strojní ČVUT v Praze. Aplikace publikovaných poznatků při aktualizaci studijních materiálů na ČVUT v Praze.

2015-09: Vojtíšek M.: Proč jsou výfukové emise ze spalovacích motorů stále podstatnou hrozbou pro lidské zdraví. Znečištění ovzduší a zdraví, Železná Ruda, 8.-10.4.2015

2015-10: Beránek V., Štolcpartová J., Vojtíšek M.: Emise EURO6 zážehového motoru s přímou tvorbou směsi během různých jízdních cyklů. Ovzduší 2015, 20.-22.4.2015, Brno.

2015-11: Beránek V., Štolcpartová J., Vojtíšek M.: Porovnání emisí zážehového motoru s přímou a nepřímou tvorbou směsi. Ovzduší 2015, 20.-22.4.2015, Brno.

2015-12: Vojtíšek M., Zoubek E., Hrnčiariková E., Kuneš L., Sýkora J., Černík A., Peterka Š., Vojtíšek M., Víravová E.: Kolik nanočástic vdechujeme ve škole a kolem ní? Ovzduší 2015, 20.-22.4.2015, Brno. Poster, prezentace.

2015-13: Návrhy legislativních opatření v oblasti emisí ze spalovacích motorů ve světle současného stavu poznání. Prezentace, abstrakt.  Ovzduší 2015, 20.-22.4.2015, Brno

2015-14: Vojtíšek M., Pechout M., Dittrich L., Dittrich A., Fenkl M., Cigánek M., Machala M., Topinka J.: Measurement of ultrafine particles from small non-road engines under real-world operating conditions. European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations (EFCA) International Symposium Ultrafine Particles – Air Quality and Climate. Brussels, Belgie, 4. a 5. května 2015.

2015-15: Vyjádření a komentář ke studii posuzující dopad plánované nízkoemisní zóny (NEZ) v Praze na oblast Spořilova: Prosba o vyjádření a Komentář M. Vojtíška ke studii dopadů NEZ na Spořilov

2015-16: Stolcpartová J. a kol.: Genotoxicity of exhaust emissions from a diesel engine during extended low-load operation on diesel and biodiesel fuels. Genetická toxikológia a prevencia rakoviny, 15. – 18. června 2015, Smolenice, Slovenská republika.

2015-17: Inovativní metody pro sledování toxicity výfukových emisí ze spalovacích motorů v podmínkách městského provozu. Seminář na MŽP 18.6. 2015.

2015-18: Beránek V., Vojtíšek M.: Collection of large amounts of particulate matter from vehicle exhaust using augmented high-volume samplers. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015,  Zurich, Švýcarsko.

2015-19: Štolcpartová J., Dittrich L., Fenkl M., Pechout M., Vojtíšek M.: Particle spatial distribution in suburban area Celakovice: The effect of commuter vehicle traffic. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015,  Zurich, Švýcarsko.

2015-20: Topinka J., Rössner P., Milcová A., Schmuczerová J., Švecová V., Štolcpartová J., Fenkl M., Pechout M., Vojtíšek M.: Genotoxicity of Diesel Emissions in Real World Driving: Effects of Cold Starts, Congestion, DPF. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015,  Zurich, Švýcarsko.

2015-21: Vojtíšek M., Beránek V., Štolcpartová J., Schwarz J., Vodička P., Cigánek M., Machala M.: Lowering laboratory and real driving particle emissions of direct injection spark ignition engines with n-butanol and isobutanol blends. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015,  Zurich, Švýcarsko. Prezentace, abstrakt.

2015-22: Vojtíšek M., Dittrich L., Fenkl M.: Measurement of emissions from independent bus heaters. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015, Zurich, Švýcarsko.

2015-23: Vojtíšek M., Jirku M., Pechout M.: Real driving emissions from a diesel-hydraulic rail vehicle. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015,  Zurich, Švýcarsko.

2015-24: Vojtíšek M.: Spalovacími motory jako hlavní zdroj nanočástic v městském ovzduší: Identifikace problémů a návrh řešení. Jednání Výboru pro udržitelnou dopravu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, 3.7.2015, Úřad vlády ČR.

2015-25: Vojtíšek M., Pechout M., Dittrich L., Fenkl M., Štolcpartová J.: „Internal combustion engines are still the dominant source of nanoparticles in residential neighborhoods.“ Poster č. 1COA_P016 a přednáška na Evropské aerosolové konferenci EAC 2015, Miláno, Itálie, 2.-6.9.2015.

2015-26: Vojtíšek M., Beránek V., Štolcpartová J., Pechout, M. et al., „Effects of n-Butanol and Isobutanol on Particulate Matter Emissions from a Euro 6 Direct-injection Spark Ignition Engine During Laboratory and on-Road Tests,“ SAE Int. J. Engines 8(5):2015, doi:10.4271/2015-24-2513. Prezentováno na SAE ICE 2015 (Capri, Itálie) 13. – 17. 9. 2015.

2015-27: Pechout M., Dittrich A., Mazač M., and Vojtíšek M., „Real Driving Emissions of Two Older Ordinary Cars Operated on High-Concentration Blends of N-Butanol and ISO-Butanol with Gasoline,“ SAE Technical Paper 2015-24-2488, 2015, doi:10.4271/2015-24-2488. Prezentováno na SAE ICE 2015 (Capri, Itálie) 13. – 17. 9. 2015.

2015-28: Topinka J., Líbalová H., Milcová A., Schmuczerová J., Rösner P. Jr., Pavlíková J. a Hovorka J. Evaluation of mass-dependent toxicity of PAHs and their derivatives extracted from size segregated urban aerosol in A549 cells. International Symposium on Polycyclic Aromatic Compounds, 13. – 17. 9., Bordeaux, Francie.

2015-29: Několik vystoupení Michala Vojtíška v reportáži České televize ohledně aféry v USA, kde US EPA obvinila firmu Volkswagen z vědomého a úmyslného obcházení federálních emisních předpisů tím, že některé automobily měly instalovaný software, který zjišťoval, zda je vůz podrobován emisnímu testu, a podle toho obsluhoval katalytické zařízení pro redukci dusíku. Následkem toho tyto vozy v reálném provozu produkovaly výrazně více emisí oxidů dusíku než při testech v laboratoři.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/215411058020922

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1588958-made-germany-ztraci-lesk-muze-za-skandal-volkswagenu

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1590044-cesi-emise-neresi-dieselgate-je-v-podstate-mine-tvrdi-analytici

2015-30: Reportáž týdeníku Echo, 10.10.2015.

2015-31: Přednášky doc. Vojtíška na Fakultě dopravní ČVUT v Praze – 2 hod. v českém a 2 hod. v anglickém jazyce – o problematice emisí ze spalovacích motorů za reálného provozu, jejich dopadu na lidské zdraví, a možných opatřeních pro snížení tohoto dopadu. 19.11.2015

2015-32: Reportáž britské televize BBC, pořad Panorama, o měřeních dokládajících problém s NOx emisemi také v Evropě. 23.11.2015

a obrázky z reportáže vysílané ve Velké Británii

– zpráva v Hospodářských novinách 24.11.2015 a zpráva Petra Prokopce na Autofóru 24.11.2015

odkaz a komentář na blogu diagcon.cz 26.11.2015

2015-33: Vojtíšek M., Beránek V., Klír V., Pechout M., Mazač M., Dittrich L.: Effect of alcohol blending on real driving emissions of particulate matter from ordinary gasoline automobile engines: A comparison among ethanol, n-butanol and isobutanol. Přednáška na konferenci BIOTRETH, Krakow, Polsko, 25.-26.11.2015. BIOTRETH-Vojtisek-butanols-real-driving-final

2015-34: Veřejná přednáška na semináři Komise životního prostředí Akademie věd ČR. Co bychom měli vědět o znečištěním ovzduší a jeho vlivu na zdraví. 26.11.2015 KZP_2015-11-26_Vojtisek_emise-v-provozu

2015-35: Reportáž německé televize WRD.

2015-36: Rozhovor s Michalem Vojtíškem pro aktuálně.cz 4.12.2015 – ohlas na rozhovor v Blesku 8.12.2015

2015-37: Veřejná přednáška – ekologická platforma Zvonečník 7.12.2015 – Zvonecnik-2015-12-07-Vojtisek-zkracene

2015-38: Štolcpartová J., Pechout M., Dittrich L., Mazač M., Fenkl M., Vrbová K., Ondráček J., Vojtíšek M.: Internal Combustion Engines as the Main Source of Ultrafine Particles in Residential Neighborhoods: Field Measurements in the Czech Republic. Atmosphere 2015, 6, 1714-1735; doi:10.3390/atmos6111714. Článek v impaktovaném časopise.

 

Seznam publikačních výstupů za rok 2014

2014-01: Práce M. Vojtíška uvedena v článku Lidových novin Přímé vstřikování pohořelo v testech. Sníží spotřebu, ale vypouští víc jedů ze dne 12.1. 2014.

2014-02: Prezentace Michala Vojtíška na veřejné debatě k plánovanému komplexu Park Malšovice v hotelu Central ze dne 23.1.2014.
Reakce, ohlasy na prezentaci, články:  Odkaz 1Odkaz 2Odkaz 3Odkaz 4.

2014-03: Vojtíšek, M.: Dopad nových technologií, paliv a rozvoje automobilové dopravy na nanočástice emitované spalovacími motory v městských aglomeracích. Přednáška Michala Vojtíška o vlivu nových technologií, paliv a nárůstu dopravy na nanočástice produkované pístovými spalovacími motory na veřejném semináři Toxicita nanočástic a bezpečnost nanotechnologií na Akademii věd ČR dne 20.2.2014.

Tisková zpráva 1, Tisková zpráva 2.

2014-04: Reportáž České televize o částicích ze vznětových motorů uveřejněná 14. 3. 2014 v hlavní zpravodajské relaci. Alternativní odkaz na celou zpravodajskou relaci.

2014-05: „Posouzení vlivu toxických emisí naftových motorů v místě bydliště pana S., Svojšovická – Posouzení vlivu toxických emisí v lokalitě Spořilov“, „Návrh experimentálního zjištění koncentrací velmi jemných částic a obsahu karcinogenních polycyklických uhlovodíků v částicích v oblasti Spořilov“ a „Návrh opatření ke snížení emisí z motorových vozidel v oblasti Spořilova“.

2014-06: V kolonách jsou emisní normy k ničemu, – Jan Charvát, Česká pozice

2014-07: Vojtíšek, M., Štolcpartová, J., Pechout M. a Dittrich, L.: Měření nanočástic ve venkovním ovzduší mobilním klasifikátorem, Genetická toxikologie a prevence rakoviny 2014, Brno, 5.-7.5.2014

2014-08: Zpráva z měření nanočástic ve venkovním ovzduší mobilním klasifikátorem, Líbeznice, 12.-15.5.2014

2014-09: Vojtíšek, M.: Měření výfukových emisí pístových spalovacích motorů během
reálného provozu přenosnými palubními aparaturami. Přednáška Michala Vojtíška na téma palubních přenosných systémů pro monitorování vozidlových emisí na veřejném setkání Vědecké rady ČVUT fakulty strojní dne 28.5.2014.

2014-10: Vojtíšek, M.: Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů. Souhrnná přednáška Michala Vojtíška o vlivu biopaliv ve vznětových motorech na emise na veřejném setkání Vědecké rady ČVUT fakulty strojní dne 28.5.2014

2014-11: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., Dittrich, A., Fenkl, M., Beránek, V., Štolcpartová, J.: Measurement of particle emissions from small engines during real-world operation using simple on-board (or off-board) monitoring systems, 18th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Švýcarsko, June 22-25, 2014.

2014-12: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Mazač, M., Dittrich, L., Štolcpartová, J.: Locating urban hot-spots with mobile on-line size-resolved nanoparticle measurement, 18th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Švýcarsko, 22. – 25.června, 2014.

2014-13: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., V., Štolcpartová: Měření nanočástic ve venkovním ovzduší mobilním klasifikátorem – úvod (Measurement of ambient air nanoparticles with portable size-clasifier – introduction). Prezentace k představení tématu na setkání spořilovské pracovní skupiny, pořádané magistrátem hlavního města Prahy, 9.7.2014.

2014-14: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., V., Štolcpartová: Měření nanočástic v ovzduší na Spořilově – předběžné výsledky (Measurement of ambient air nanoparticles with portable size-clasifier – preliminary results). Prezentace k představení tématu na setkání spořilovské pracovní skupiny, pořádané magistrátem hlavního města Prahy, 9.7.2014. Prezentace k úvodu do problematiky.

2014-15: Topinka, J. ,  Stolcpartova, J. , Schmuczerova, J., Milcova, A., Hruba , E.,  Machala, M.,  Rossner, P.: Comparison of Genotoxic Effects of Major Diesel Exhaust Components in Human Alveoar Basal Epithelial Cells (A549).

2014-16: Vojtíšek M., Pechout M., Dittrich L., Fenkl M., Štolcpartová J.: A preliminary assessment of variance in particulate mass emissions from a lawnmower under real driving conditions. XLV. International scientific conference of the Czech and Slovak university departments and institutions dealing with the research of internal combustion engines. Kostelec nad černými lesy, 10.-11.9.2014.

2014-17: Aktivní účast dr. Vojtíška na jednání evropské výzkumné skupiny ERMES (European Research on Mobile Emissions Sources) zaměřené na emise z mobilních zdrojů, Graz, Rakousko, 17.9.2014.

2014-18: Televizní reportáž „Malý velký zabiják“ o nanočásticích ze spalovacích motorů, vysílaná 12. a 14. října 2014 na ČT2.

2014-19: Vojtíšek, M., Pechout, M., and Fenkl, M., „Measurement of Exhaust Emissions of Small Gasoline Engines Under Real-World Driving Conditions,“ SAE Technical Paper 2014-01-2811, 2014, doi:10.4271/2014-01-2811.

2014-20: Vojtíšek M., Pechout M., Dittrich L., Mazač M., Štolcpartová J.: Locating urban hot spots with mobile on line size resolved nanoparticle measurement. NanoCon, Brno, 5.-7.11.2014. Aktivní účast J. Štolcpartové.

2014-21: Vojtíšek, M.: Emise velmi jemných částic ze spalovacích motorů (nejen automobilů). Přednáška na semináři Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, 19. 11. 2014. Seminář Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

2014-22: Růžičková, J.: Zplodiny z dopravy jsou rizikovým zdravotním faktorem, zejména v oblastech s extrémním zatížením. Publikováno na novinky.cz 18.11. 2014.

2014-23: Vojtíšek M., Kotek M.: Estimation of Engine Intake Air Mass Flow Using a Generic Speed-Density Method. Odborný článek v českém recenzovaném časopise MECCA, 2014, 1, 7-15, DOI: 10.2478/mecdc-2014-0002.

 

Seznam publikačních výstupů za rok 2013

2013-1: Vojtíšek-Lom, M., Czerwinski, J., Pechout, M., Leníček, J., Sekyra, M., Topinka, J.: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ve výfukových plynech vznětových motorů spalujících metyslester řepkového oleje a neesterifikovaný řepkový olej, Ochrana ovzduší, str. 26-34, ISSN 1211-0337, 1/2013.

2013-2: Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Fenkl M., Topinka J.: Monitoring of Real-world Nanoparticle Exhaust Emissions in Congested Urban Areas. Q-NANO conference, Prague, February 2013.

2013-03: An article “Čtvrť, kde vědci naměřili tisíckrát víc emisí než na dálnici“ – Jan Charvát, Česká pozice

další články týkající se problematiky na serveru Česká pozice

Prasárna: Vzduch zamořují diesely s odmontovanými filtry

Další rána pro ovzduší: Filtry se už odmontovávají i z kamionů

Rozptylové studie na zakázku potvrdí téměř cokoliv

Předpona „eko“ pomáhá prodávat auta. Inzerované údaje však nese

2013-4: Vojtíšek, M., Topinka, J.: Horor tranzitní dopravy ve městech, Vesmír 92 (143), ISSN 0042-4544, str. 212-214, 4/2013.

2013-5: Vojtíšek, M.: Příspěvek k hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a emise a imise benzo(a)pyrenu. Sborník konference Ochrana ovzduší, duben 2013, Brno. Ochrana ovzduší 2013, 3, 14-19.

2013-6: Vojtíšek-Lom, M., et al: Effects of traffic congestion and extended idling on heavy duty diesel truck fine particle emissions. Ultrafine Particles, Sources, Effects, Risks and Mitigation Strategies Brussels, Belgium, May 16 and 17, 2013

2013-7: Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Mazač M.: Measurement of consumption rates of viscous biofuels. Fuel, Volume 107, May 2013, Pages 448–454

2013-8: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Mazač, M., Dittrich, L., Fenkl, M.: High-Volume Combustion Aerosol Sampling using Tandem Atmospheric Samplers. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.

2013-9: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., Fenkl, M. Topinka, J.: PM and PAH-Emissions of Non-DPF Trucks under Severe Congestion Conditions. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.

2013-10: Relative Toxicity of Particulate Matter Organic Extracts under Severe Congest.Cond. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.

2013-11: Topinka, J., et al: Genotoxic potential of organic extracts from particle emissions of diesel and rapeseed oil powered engines. XIII International Congress of Toxicology, Coex, Seoul, Korea, 30.6. 2013.

2013-12: Topinka, J., et al: Effects of extended low-load operation of non-DPF diesel engine on the relative toxicity of its emissions.  EUROTOX, Interlaken, Switzerland, 1.- 4.9. 2013

2013-13: Pavlikova, J., et al: Toxicity of Diesel Emissions under Severe Congestion Simulated in a Laboratory. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.

2013-14: Vojtisek-Lom, M., et al: Effects of severe congestion on PAH emissions from a heavy vehicle diesel engine. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.

2013-15: Vojtíšek M., Pechout M.: Portable proportional exhaust sampling system for particulate matter emissions measurement: first experiences. XLIV. International scientific conference of the Czech and Slovak university departments and institutions dealing with the research of internal combustion engines, Brno, Czech Republic, September 10 – 11, 2013, ISBN 978-80-7375-801-1 .

2013-16: Vojtisek-Lom, M.: Assessment of Low Levels of Particulate Matter Exhaust Emissions Using Low-Cost Ionization-Type Smoke Detectors. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0168, doi:10.4271/2013-24-0168.

2013-17: Vojtisek-Lom, M, Pechout, M., Mazac, M.: Real-world on-road exhaust emissions from an ordinary gasoline car operated on E85 and on butanol-gasoline blend. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0102, doi:10.4271/2013-24-0102.

2013-18: Vojtíšek M., Fenkl M., Pechout M.: Real-world particle emissions from a small motorcycle engine: Preliminary experiences. Výroční konference České aerosolové společnosti, listopad 2013. Prezentace

2013-19: Vojtíšek M., Pechout M.: Assessment of a Low-Cost Portable Proportional Exhaust Sampling System for Gravimetric Particulate Matter Emissions Measurement, Journal of Middle European Construction and Design of Cars. Volume 11, Issue 2, Pages 22–28, ISSN (Online) 1804-9338, ISSN (Print) 1214-0821, DOI: 10.2478/mecdc-2013-0009, December 2013

Seznam publikačních výstupů za rok 2012

2012-1: Informační materiál k diskuzi o kvalitě ovzduší v Mladé Boleslavi. Více informací v aktualitě a na stránkách akce.

2012-2: Podklad pro cvičení – měření velikostních spekter částic a regenerace filtru pevných částic – Experimentální metody, 20. a 27. 3.2012

2012-3: Vojtíšek, M., Pechout, M., Barbolla, A.: Experimental investigation of the behavior of non-esterified rapeseed oil in a diesel engine mechanical fuel injection system. Fuel, 97, 2012, 157-165.

2012-4: Topinka J., Milcová A., Schmuczerová J., Mazač M., Pechout M., Vojtíšek M.: Genotoxic potential of organic extracts from particle emissions of diesel and rapeseed oil powered engines. Toxicology Letters, 212, 2012, 11-17.

2012-5: Vojtíšek M., Mazač M., Laurin J.: Výfukové emise konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85. Listy cukrovarnické a řepařské, ISSN 1210-3306, 128, 4, 2012, 146-150.

2012-6: Vojtíšek M., Jirků J.: Operating history „artefacts“ of large engine particulate matter emissions measurement. Proceedings of the ASME 2012 Internal Combustion Engine Division Spring Technical Conference (stránky akce), ICES2012, May 6-9, 2012, Torino, Piemonte, Italy. Paper ICES2012-81168.

2012-7: Topinka J.: Představení projektu MEDETOX na konferenci Genetická toxikologie a prevence rakoviny,  35. pracovní dny České slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím při Československé biologické společnosti, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 53-54.

2012-8: Vojtíšek, M: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 55-60.

2012-9: Pechout, M., Vojtíšek, M: Zachování proporcionality při vzorkování výfukových emisí spalovacích motorů pro toxikologické analýzy. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 61-62.

2012-10: Neča J., Cigánek M., Vojtíšek M., Machala M.: Chemické sloučeniny vázané na dieselové částice a jejich toxické ekvivalenty. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 63-66.

2012-11: Vojtíšek, M.: Emise ze spalovacích motorů – specifická rizika v reálném městském provozu. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 67-70.

2012-12: Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Konference k 20. výročí programu LIFE+, Ostrava,  18.5.2012.

2012-13: Fenkl, M.; László, L.; Vojtisek-Lom, M.: On-road measurement of scooter exhaust emissions. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.

2012-14: Pechout, M.; Trnka, M.; Vojtisek-Lom, M.: Nanoparticle emissions from spark ignition engines powered by n-butanol blends. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.

2012-15: Vojtisek-Lom, M.: Consideration of congested urban traffic in exhaust toxicity assessment. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.

2012-16: Kireeva, E.; Popovicheva, O.; Vojtisek-Lom, M.: FTIR Spectroscopy of Diesel and Biofuel Particles in Off-road Engine Exhaust. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.

2012-17: Vojtisek-Lom M.; Czerwinski J.; Leníček J.; Sekyra M.; Topinka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in exhaust emissions from diesel engines powered by rapeseed oil methylester and heated non-esterified rapeseed oil. Atmospheric Environment, 60, 2012, 253-261.

2012-18: Vojtisek-Lom, M.; Mazač, M.; Pechout, M.; Lozano, R.E.: Particulate matter emissions from winter operation of a modern on-road diesel engine powered by heated rapeseed oil. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.

2012-19: Topinka J.; Milcová A.; Schmuczerová J.; Mazač M.; Pechout M.; Vojtisek-Lom M.: Comparison of genotoxicity of exhaust from a diesel, biodiesel and rapeseed oil powered engine – pilot study. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.

2012-20: Vojtisek-Lom, M.: Inference of steady-state non-road engine exhaust emissions values from non-stabilized data. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2012-01-1673.

2012-21:  Vojtisek-Lom, M.; Jirků, J.; Pechout, M.: Výfukové emise železničního motorového vozu řady 854 během reálného provozu. In: Vodička, P.;Ziková,N.S.: Sborník XIII. Výroční konference České aerosolové společnosti, Třeboň, 26.-27.10.2012. Česká aerosolová společnost, Praha. 90 str. ISBN 978-80-86186-40-5. str. 65-68.

2012-22: Topinka, J.; Gruntorád, P.; Vojtíšek, M.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (MEDETOX). In: Ličbinský, R.; Jandová, V.; Zedková,I.: V. Česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí.“ Blansko, 31.10.-2.11.2012. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012, 185 s., ISBN 978-80-86502-41-0, str. 71-76.

2012-23: Vojtíšek, M.: Zahrnutí městských dopravních kongescí do hodnocení toxicity výfukových plynů. Předneseno na V. Česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí.“ Blansko, 31.10.-2.11.2012.

2012-24: Tisková zpráva ÚEM AV ČR: Měření automobilových emisí a jejich toxicity na Spořilově.

2012-25: Topinka, J., Vojtíšek, M., Gruntorád, P.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu, Ochrana ovzduší, str. 44-46, ISSN 1211-0337, 5/2012.

2012-26: Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory v městském provozu, str. 53-62, ISSN 1211-0337, Ochrana ovzduší, 5/2012.

2012-27: Topinka, J., Milcová, A., Schmuczerová, J., Mazač, M., Pechout, M., Vojtíšek, M.: Genotoxický potenciál organických extraků z pevných emisí motorů na naftu a řepkový olej, Ochrana ovzduší, str. 47-53, ISSN 1211-0337, 5/2012.

2012-28: Tiskové zprávy z experimentálního zjišťování emisí produkovaných nákladními vozidly na Spořilově (Pražský okruh): Zpráva 1Zpráva 2.

2012-29: Rozhlasová reportáž, rádio Leonardo, 24. 10.2012 v 10:00, Jan Topinka

Seznam publikačních výstupů za rok 2011

2011-1: Vojtíšek, M.; Dittrich, A.; Mazač, M.; Dufek, M.; Fenkl, M: On-road particulate matter emissions from homogeneous charge spark ignition engines. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

2011-2: Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Mazač, M.; Dittrich, A.; Čihák, M.: Particulate matter measurement with an improvised full-flow dilution tunnel. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

2011-3: Pechout, M.; Vojtíšek, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part a: fueling, combustion and performance. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.´

2011-4: Pechout, M.; Vojtíšek, M., Mazač, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part b: exhaust emissions. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

2011-5: Zpráva o výzkumu toxicity výfukových plynů v ČR, tato zpráva se stala součástí zprávy International Energy Agency – Implementing Agreement on Advanced Motor Fuels (stránky instituce), „Toxicity of Exhaust Gases and Particles from IC-Engines – International Activities Survey (EngToxIn)“ (projekt Medetox je zmíněn na stránce A 15-2 – stránka 58 dokumentu PDF)

2011-6: Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Předneseno na konferenci České technologické platformy pro průmyslovou bezpečnost, Praha, 2.11.2011.

2011-7: Topinka, J.; Milcova, A.; Schmuczerova, J.; Mazac, M.; Pechout, M.; Vojtisek-Lom, M.: Comparison of Genotoxicity of Exhaust from a Diesel, Biodiesel and Rapeseed Oil Powered Engine – pilot study. Výroční konference České aerosolové společnosti, Čejkovice, 3.-4.11.2011. (sborník příspěvků).

2011-8: Prezentace na zahajovacím jednání všech schválených projektů programu LIFE+ v zemích střední Evropy ve Varšavě (Polsko)

2011-9: Prezentace metod používaných v zahraničí na semináři konaném 12.2.2011 na ÚEM.

2011-10: prezentace dr. Vojtíška na zahajujícím jednání projektu pořádaném dne 19.12.2011 na Ústavu experimentální medicíny

2011-11: – prezentace dr. Topinky na zahajujícím jednání projektu pořádaném dne 19.12.2011 na Ústavu experimentální medicíny

Spicak-Michal-emise-z-dopravy-vyznam