image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Účast na setkání Genetická toxikologie a prevence rakoviny

Ve dnech 9. – 11. 5. 2012 se někteří členové řešitelského týmu projektu Medetox zúčastnili akce 35. pracovní dny České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československé biologické společnosti konané v Brně.

V rámci této odborné konference byl dr. Topinkou představen projekt Medetox. Dále byl dalšími členy proveden úvod do problematiky částic vzniklých při spalování ve vznětových motorech a jejich vzorkování.

Souhrn příspěvků účastníků projektu Medetox

Není možné přidávat komentáře.