image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Akce 2015

EFCA Ultrafine Particles Symposium, Brusel, 4.-5.5.2015

4. a 5. května se Michal Vojtíšek zúčastil symposia  o ultrajemných  částicích v ovzduší konanané v belgickém Bruselu.

Program sympozia
Poster Michala Vojtíška

Workshop P4TA-CERTAM: Characterization of Complex Nanoaerosol Emissions

P4TA-CERTAM International WORKSHOP:
Characterization of Complex Nanoaerosol Emissions: metrology, health and environmental issues.
24-25 March 2015, Rouen, France

Delegace projektu – Michal Vojtíšek za motorářskou skupinu, dr. Andrea Roessnerová a mgr. Jitka Štolcpartová za toxikologickou skupinu – se aktivně zúčastnila workshopu na pozvání profesora Jean-Paula Morina, a následně si prohlédla laboratoře CERTAM, tak mobilní laboratoř řecké laboratoře APTL.

P4TA workshop agenda

Přednáška dr. Andrey Roessnerové: přehled biologických zkoušek

Přednáška Michal Vojtíšek: výfukové emise nesilničních motorů

Přednáška o dopadu biopaliv na Univerzitě Karlově

Michal Vojtíšek – Biopaliva ve spalovacích motorech a jejich vliv na výfukové emise. Přednáška na semináři Centra pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Zkoušky prototypu

Na sklonku roku 2014 a počátkem roku proběhly zkoušky prototypu při měření emisí za reálného provozu dvou vozidel běžně užívaných při provozu na pozemních komunikacích.

 

Fabie_izo

Fabie_zezeadu


Fabie_vzadu

 

 

Fabie_kufr

 

Felda_izo

Felda_vzadu

 

Felda_kufr

 

Felda_vevnitr

Televizní reportáž – Bermudský trojúhelník Spořilov – program Nedej se plus

15.2. Reportáž ČT2 Bermudský trojúhelník Spořilov – program Nedej se plus

16.2. Spořilovské noviny – reakce na reportáž

Měření imisí v Čelákovicích

Na začátku února bylo provedeno měření imisí ve městě Čelákovice (cca východním směrem 15 km od Prahy), do kterého byl zapojen kondentační čítač částic (CPC) součásti prototypu.

Tématem měření bylo zjištění znečištění pevnými částicemi v dopravně exponovaných místech a mimo ně (tzv. měststké pozadí).

 

vozik_s_malym_tymem_pozadi_1

vozik_pozadi

vozik_pozadi_s_velkym_tymem

zahrada_na_fare

u_krizovatky_dole

voziky_u_krizovatky

Michal_vozik

.                 velky_vozik_namesti

Měření nanočástic – den vědy na Základní škole Sion

23.1. Doc. Vojtíšek s žáky 1. a 3. třídy v Hradci Králové provádějí měření koncentrací částic ve škole a v okolí školy.

Brněnská

Brněnská

u školy

u školy

přístroje před školou

přístroje před školou

Výsledky jsou předneseny na veřejné debatě žákům, rodičům a přátelům školy dne 18.3.2015, a také na konferenci Ovzduší 2015 jako plakát i jako přednáška