image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Akce 2014

Měření emisí malých motorů v JRC Ispra

V týdnu od 15. do 19. 12. prosince se doc. Vojtíšek a Ing Dittrich a Ing. Pechout zúčasnili porovnávacího měření malých spalovacích motorů v silničních skútrech za laboratorních podmínek a za reálné jízdy konaného v JRC (Joint Research Centre) Evropské komise (Ispra, Itálie).

Measurement of bus emissions

An experimental investgation of bus pollutant emissions took place in cooperation with CDV (Centrum dopravního výzkumu – Transport Research Centre, Brno), TÜV-SÜD a SOR at former airfield in Hradčany.

Veřejná debata o zdrojích znečištění ovzduší v Čelákovicích

Dr. Topinka zorganizoval veřejnou debatu o zdrojích znečištění ovzduší, Městské muzeum, Čelákovice 27.11.2014, účastnil se též dr. Vojtíšek

Měření emisí autobusů

Ve spolupráci s CDV (Centrum dopravního výzkumu), TÜV-SÜD a SOR bylo provedeno na bývalém vojenském letišti Hradčany bylo provedeno experimentální vyšetřování emisí produkovaných autobusy za reálného provozu.

instalace

neobvykly_pasazer


k_jizde_pripraven

dlouha_cesta

Projekt MEDETOX uveden v publikaci LIFE

Projekt MEDETOX byl zmíněn v publikaci Evropské komise (str. 17).

Zjišťování vlivu ekojízdy na emise

V týdnu od 23. do 25. června proběhlo ukázkové měření vlivu produkce regulovaných znečišťujících látek ve výfukových plynech ve slovenském Zvolenu. Měření bylo realizováné u příležitosti školení tzv. ekojízdy, zaměřené na snížení spotřeby paliva. Při této příležitosti byla za reálného provozu použita ředička výfukových plynů a infračervený analyzátor s fourierovou transformací (FTIR), jakožto součásti prototypu.

Projekt představen na stránkách programu LIFE

Projekt MEDETOX byl představen na webových stránkách programu LIFE o měststké mobilitě.

Projekt citován

Práce projektu byla citována v komentářích občanů k EIA plánovaného rozvoje poblíž čtvrti Spořilov.

Prezentovány výsledky měření na Spořilově

Dne 9. července se Mgr. Jitka Štolcpartová zúčastnila setkání pracovní skupiny Spořilov, organizovaného magistrátem hlavního města Prahy. Prezentovala zde výsledky měření stejně jako doporučení akcí zaměřených na snížení koncentrací škodlivých nečistot v ovzduší.

Úvod

Výsledky

18tá konference o nanočásticích vzniklých spalováním

Ve dnech 22. až 25. června se Michal Vojtíšek, Martin Pechout, Luboš Dittrich and Jitka Štolcpartová zúčastnili 18-té konferenci o nanočásticích vzniklých spalováním na ETH ve švýcarském Zurichu.

Program konference, Prezentace na téma 1, Poster na téma 2

Shrnutí auditu případové studie parku Malšovice

Dr. Vojtíšek shrnul výsledky auditu případové studie Park Malšovice na zasedání zastupitelstva města Hradec Králové, 28.5.2014.

Ohlasy v médiích: Odkaz 1, Odkaz 2Odkaz 3.

Prezentace monitorování vozidlových emisí za reálného provozu

Dne 28.5. prezentoval Michal Vojtíšek svoji práci v oblasti přenosných palubních systémů pro monitorování vozidlových emisí (PEMS) na veřejném zasedání Vědecké rady fakulty strojní ČVUT v Praze. Následně provedl souhrnnou přednášku o vlivech použití biopaliv na emise vznětových motorů.

PEMS – přednáška

Vlivy biopaliv – přednáška

Pracovní seminář Evropského metrologického výzkumného programu na PTB

Ve dnech 13. a 14. května se Michal Vojtíšek zúčastnil konečného pracovního semináře v rámci European Metrology Research Programme at PTB, Braunschweig, Německo. Výsledky porovnávacích testů nových přístrojů pro měření pevných částic ze vznětových motorů při periodických prohlídkách technické kontroly byly prezentovány a diskutovány na tomto semináři.

Měření velikostních distrubucí pevných částic v Líbeznicích

Michal Vojtíšek, Jitka Štolcpartová, Martin Pechout a Luboš Dittrich provedli ve dnech 12. až 15. května měření velikostních distribucí pevných částic v ovzduší obce Líbeznice na žádost představitele města ing. Vondráše.

Konečná zpráva

Konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny

Ve dnech 5. až 7. května proběhla konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny v brně.

5.-7.5.2014 Conference Genetic ecotoxicology and cancer prevention Pozvánka 1, Pozvánka 2.

Abstrakt

Výsledná zpráva z měření na Spořilově

Zpráva z měření na pražském Spořilově vyvěšena na webových stránkách senátorky Evy Sykové, externí odkaz.

Vyšetřování produkce pevných částic osobního vozidla se vznětovým motorem

Dne 14. března proběhlo měření pevných částic za jízdy na vozidle se vznětovým motorem reportéra České televize, které bylo uvedeno v hlavní večerní zpravodajské relaci.

Reportáž odkaz 1, odkaz 2.

Měření imisí na pražském Spořilově

Ve dnech 20. 2. a 6. 3. 2014 proběhlo měření koncentrací částic v okolním ovzduší ve čtvrti Spořilov v Praze, jakožto součást širší měřící kampaně. Uvedená lokalita je postižená vysokou hustotou tranzitní dopravy, včetně kamionové,  která působí zhoršenou kvalitu ovzduší.

Stanoviste2-1606 Stanoviste3b-1613 Stanoviste6-1645 Stanoviste4-1630

Testování nových přístrojů pro měření pevných částic

Ve dnech 25. a 26. února se Martin Pechout a Luboš Dittrich zúčastnili testů nových přístrojů pro měření pevných částic ze vznětových motorů při periodických technických kontrolách. Testování probíhalo v laboratoři DEKRA v německém Stuttgartu.

Uvedení práce v on-line magazínu

Práce uvedena v on-line magazínu BusPortal.

Seminář Toxicita nanočástic a bezpečnost nanotechnologií

Dne 20. 2. 2014 se v budově Akademie věd na Národní třídě uskutečnil seminář Toxicita nanočástic a bezpečnost nanotechnologií. V rámci této akce dr. Vojtíšek přednesl konkrétní výsledky z oblasti emisí nanočástic v dopravě v kontextu nových technologií a paliv získané v rámci projektu Medetox.

Informace o akci, pozvánka, prezentace

Účast na konferenci Clean air

Ve dnech 18. až 19. února se Michal Vojtíšek zúčastnil konference Clean Air konané ve slovenské Bratislavě. (jiný odkaz)

Návštěva Joint research center při Evropské komisi

Michal Vojtíšek navštívil laboratoř vozidlových emisí při Joint Research Center Evropské komise s novým, cenově dostupným přístrojem pro měření celkové délky částc. Zúčastnil se tím porovnání porovnávacích experimentů nových přístrojů v rámci European Metrology Research Programme.

Počáteční měření nanočástic v okolním vzduchu

Tým projektu MEDETOX provedl úvodní měření nanočástic v okolním vzduchu v okolí pražské čtvrti Spořilov.

Konzultace dopravního opatření

Michal Vojtíšek konsultoval s Janem Dytrychem, zástupcem Dobrovic, vliv změny stávajícího dopravního značení na železničním přejezdu ze značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ na světelné značení se znakem „Volno“. Takto změněný přejezd je možné přejíždět rychlostí až 50  km/h, což eliminuje potřebu zastavování těžkých vozidel a snižuje emise škodlivých znečišťujících látek.

Vysledky byly uvedeny v městských novinách únor  2014 na straně 3.

Veřejná debata spojená s dopravou, souvísejícími emisemi, kvalitou ovzduší a lidským zdravím

Dne 23.1. se Michal Vojtíšek zúčastnil veřejné debaty o plánovaném komplexu v Hradci Králové Park Malšovice, který zahrnuje fotbalový stadion a rozsáhlé nákupní centrum umístěné ve vnitřním měste. Poskytl základní informace o emisích škodlivých částic z pístových spalovacích motorů a uvedl svůj pohled na vliv návrhu na dopravu a s ní související emise, kvalitu ovzduší a lidské zdraví.

Prezentace

Zpráva o pevných částicích ze zážehových motorů

Práce Michala Vojtíška o pevných částicích ze zážehových motorů byla zmíněna v reportáži TV Nova dne 13.1.

Článek v celostátních novinách

Zjištění Michala Vojtiška probírána v celostátním deníku Lidové noviny