image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Akce 2011

Zahajující jednání projektu na ÚEM

19.12.2011 se všichni řešitelé scházejí na zahajujícím jednání projektu pořádaném na Ústavu experimentální medicíny. Jeho cílem bylo seznámení se  strukturou aktivit projektu, jejich časovým rozložením a úkoly jednotlivých partnerů projektu.

— Aktivita A1

Výstupy: 2011-10 a 2011-11 – prezentace dr. Vojtíšek a dr. Topinka

Prezentace v zahraničí používaných metod na ÚEM

12.12.2011 dr. Topinka prezentuje metody používané v zahraničí na semináři ÚEM….

— Aktivity A4, A9

Výstup: 2011-9: Prezentace

Představení projektu na kolokviu VCJB

8.12.2011 je projekt dr. Vojtíškem představen na veřejném kolokviu Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka v Praze.

— Aktivita A9

Setkání na zahajovacím jednání projektů programu LIFE+

21.11.2011 dr. Topinka, dr. Vojtíšek a zástupkyně poskytovatele, mgr. Konečná z Ministerstva životního prostředí, se účastní zahajovacího jednání všech schválených projektů programu LIFE+ v zemích střední Evropy ve Varšavě (Polsko). Po skončení jednání sdílejí znalosti se zástupci jiných projektů.

— Aktivita A1

Výstup: 2011-8: Prezentace

Návštěva významných evropských laboratoří

14.-19.11.2011 dr. Topinka navštěvuje dr. Vojtíška na univerzitě v Bielu, oba se společně účastní experimentálních prací s expoziční komorou, a společně navštěvují toxikologické laboratoře prof. Barbary Rothen-Rutishauer na Univerzitě ve Fribourgu (Švýcarsko), toxikologické laboratoře prof. Morina na Univerzitě v Rouenu (Francie), a laboratoře spalovacích motorů výzkumného centra CERTAM v Saint Etienne du Rouvray (Francie). Navštívené laboratoře jsou všechny identifikované laboratoře v Evropě, kde laboratoře pro emisní a další zkoušky motorů aktivně spolupracují s toxikologickými laboratořemi.

— Aktivita A9

Představení projektu na konferenci CAS

3.-4.11.2011 je projekt MEDETOX představen na Výroční konferenci České aerosolové společnosti, kde dr. Topinka přednesl prvnotní výsledky analýzy vzorků částic z výfukových plynů, nashromážděných týmem TUL během předchozího projektu.

— Aktivity A3, A4, A9, A10

Publikace:

2011-7: Topinka, J.; Milcova, A.; Schmuczerova, J.; Mazac, M.; Pechout, M.; Vojtisek-Lom, M.: Comparison of Genotoxicity of Exhaust from a Diesel, Biodiesel and Rapeseed Oil Powered Engine – pilot study. Výroční konference České aerosolové společnosti, Čejkovice, 3.-4.11.2011.

Představení projektu na CZ-TPIS

2.11.2011 je projekt MEDETOX představen na konferenci České technologické platformy pro průmyslovou bezpečnost. Pro tuto konferenci dr. Vojtíšek připravil souhrnné pojednání v českém jazyce o emisích a rizikovosti nanočástic z pístových spalovacích motorů.

— Aktivity A9, A10

Publikace:

2011-6: Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Předneseno na konferenci České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o.s., Praha, 2.11.2011.

Představení projektu na výjezdním zasedání VCJB

14.10.2011 je projekt dr. Vojtíškem představen, jako nový směr v oblasti hodnocení rizik výfukových emisí v reálném provozu, na výjezdním zasedání Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka [http://bozek.cvut.cz], které se koná ve výukovém středisku ČVUT v Herbertově (Vyšší Brod)

— Aktivita A9

Zahraniční stáž dr. Vojtíška

20.9.2011 nastupuje dr. Vojtíšek na druhou část tvůrčího volna, během kterého působí jako hostující profesor v laboratoři pro výfukové emise prof. Jana Czerwinského na Univerzitě aplikovaných věd v Bielu, Švýcarsko. Cílem pobytu je rozšíření zkušeností s měřením a vzorkováním emisí, včetně vzorkování výfukových plynů expoziční komorou s buněčnými kulturami, a vlastní tvůrčí práce v oblasti vlivu biopaliv na emise polycyklických aromatických uhlovodíků.

— Aktivita A9

Zahajující jednání na MŽP

19.9.2011 zahajující jednání projektu na Ministerstvu životního prostředí, účastní se dr. Topinka (ÚEM AV ČR), dr. Vojtíšek (TUL), mgr. Konečná (MŽP) a mgr. Gruntorád (MŽP)

— Aktivita A1

Vytvořena zpráva o výzkumu toxicity výfukových plynů v ČR

15.9.2011 vytvořena zpráva o výzkumu toxicity výfukových plynů v ČR, tato zpráva se stala součástí zprávy International Energy Agency – Implementing Agreement on Advanced Motor Fuels, „Toxicity of Exhaust Gases and Particles from IC-Engines – International Activities Survey (EngToxIn)

http://www.iea-amf.vtt.fi/pdf/annex42_toxicity.pdf

projekt Medetox je zmíněn na stránce A 15-2 (stránka 58 dokumentu PDF)

Výstup: 2011-5

Představení projektu Medetox na SAE ICE-2011

12.9.2011 byl project MEDETOX představen na konferenci Society of Automotive Engineers (SAE) ICE-2011 v Neapoli (11.-15.9.2011), kde dr. Vojtíšek a ing. Pechout přednesli výsledky svých prací zaměřených na spalování biopaliv.

— Aktivity A3, A9

Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Mazač, M.: Experimental Investigation Of Rapeseed Oil Combustion In A Modern Common-Rail Diesel Engine. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2011-24-0104. (Práce není výstupem projektu)

Představení projektu na KOKA 2011

7.-9.9.2011 byl projekt MEDETOX představen na Konferenci XXXX. International scientific conference of the Czech and Slovak Universities’ Departments and Institutions Dealing with the Research of Combustion Engines v Žilině. Dr. Vojtíšek a ing. Pechout přednesli celkem čtyři přednášky týkající se výfukových emisí, jejich měření, a jejich škodlivosti.

— Aktivity: A3, A10

Publikace:

2011-1: Vojtíšek, M.; Dittrich, A.; Mazač, M.; Dufek, M.; Fenkl, M: On-road particulate matter emissions from homogeneous charge spark ignition engines. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

2011-2: Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Mazač, M.; Dittrich, A.; Čihák, M.: Particulate matter measurement with an improvised full-flow dilution tunnel. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

2011-3: Pechout, M.; Vojtíšek, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part a: fueling, combustion and performance. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

2011-4: Pechout, M.; Vojtíšek, M., Mazač, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part b: exhaust emissions. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.