image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Představení projektu Medetox na SAE ICE-2011

12.9.2011 byl project MEDETOX představen na konferenci Society of Automotive Engineers (SAE) ICE-2011 v Neapoli (11.-15.9.2011), kde dr. Vojtíšek a ing. Pechout přednesli výsledky svých prací zaměřených na spalování biopaliv.

— Aktivity A3, A9

Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Mazač, M.: Experimental Investigation Of Rapeseed Oil Combustion In A Modern Common-Rail Diesel Engine. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2011-24-0104. (Práce není výstupem projektu)

Není možné přidávat komentáře.