image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Konference Ovzduší 2013 – Brno, 14.-17.4.2013

Konference Ovzduší 2013 – Brno, 14.-17.4.2013

Přihlášeny přednášky

Michal Vojtíšek, Martin Pechout, Luboš Dittrich, Michael Fenkl, Jan Topinka: Experimentální výzkum vlivu déletrvající kongesce na emise částic ze vznětových motorů.

Michal Vojtíšek: K hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a EMISE A imise benzo(a)pyrenu.

Michal Vojtíšek: Nanočástice emitované spalovacími motory v městském provozu.

Není možné přidávat komentáře.