In this contains publications of Medetox project. This list also includes free accesible publications or links to publications with restricted acces. Each link is part of publication number at the start of each entry.

Suumary overview lectures for teaching and public

Vojtíšek M.: Výfukové emise a jejich měření. (Zkoušení vozidel a částí, ČVUT 2015)

Vojtíšek M.: Pojednání o výfukových emisích. (2 strany text) MV-vyfukove-emise-RVUR-2015-01-07 (Výbor pro udržitelnou dopravu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, leden 2015)

Vojtíšek M.: Spalovacími motory jako hlavní zdroj nanočástic v městském ovzduší: Identifikace problémů a návrh řešení. VUD-Vojtisek-nanocastice-motory-2015-07-03 (Výbor pro udržitelnou dopravu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, červenec 2015)

Vojtíšek M.: Proč jsou emise v reálném provozu vyšší než během testování nových vozidel na zkušebně. KZP_2015-11-26_Vojtisek_emise-v-provozu-nove (Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, listopad 2015)

Vojtíšek M.: Biopaliva ve spalovacích motorech a jejich vliv na výfukové emise. (seminář, Univerzita Karlova, březen 2015) Vojtisek-seminar-UK-2015-03-04-web

Vojtíšek M.: Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů. (Habilitační přednáška, ČVUT, květen 2014)

Roessnerová A.: Biological tests for evaluation of toxicity of not only engine emissions. Rouen-Roessnerova-biological-tests

List of the publication outputs in the year 2016

2016-01: Vojtíšek M.: Diesel engine: The emissions will kill as much as we allow it. Lecture at Sustainable Transport Committee of the Government Council for Sustainable Development. Office of the Government of the Czech Republic, 14.1.2016

2016-02: Vojtíšek M.: Not just NOx and Volkswagen. Vesmír 95, 46, 2016/1

2016-03: Vojtíšek M.: Neohlídáme-li si emise z motorů sami, budou motory z měst vykázány (Will be engines ordered out of cities because not enough emissions care)??? Lecture at DiagCon conference. Praha, 2.2.2016 – DiagCon-Vojtisek-emise_2016-02-02

Reactions:
http://fleischhans.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=490190

http://www.fcd.eu/article.aspx?id=1712&item=1076550&itemtype=2
http://motofocus.cz/diagnostika/6721,fcdeu-jaky-byl-diagnostic-con-2016

2016-04: Attiture for citizens association “Ládví není autobusák” (Ladví is not a bus depot) considering suitability of public bus terminal to be located close to subway station Ládví

2016-05: Emise: Věc veřejná (Emissions: A public thing). Auto Expert, March 2016

2016-06: MEDETOX presentation on VVI Brno Fairs and Exhibitions, 10.3.2016

2016-07: Vojtíšek M.: Lessons learned from diesel nanoparticles in urban air – keynote

2016-08: Rossner, P.: Chemical characterization and genotoxicity of emissions from diesel and gasoline fuels – přednáška na Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016)

2016-09: Novotna, B.: Genotoxicity of organic extracts from truck emissions produced at various engine operating modes using diesel or biodiesel (B100) fuel – přednáška na Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016)

2016-10: Libalova, H.: Comparative analysis of the toxic responses of organic extracts from diesel/biodiesel engine emissions in human lung BEAS-2B cells – přednáška na Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016)

2016-11: Štolcpartová J.: Genotoxicity in exhaust emissions from a diesel engine during extended low-load – poster na Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016)

2016-12: Libalova, H.: Comparative analysis of the toxic responses of organic extracts from diesel/biodiesel engine emissions in human lung BEAS-2B cells – přednáška na Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016)

2016-13: Štolcpartová J.: Genotoxicity in exhaust emissions from a diesel engine during extended low-load – poster na Central and Eastern European Conference on Health and Environment (CEECHE 2016)

2016-14: Představení projektu na veletrhu NGO 27.4.2016.

Odpadové fórum – výsledek navazujícího výzkumu – http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2016/prispevky/124.pdf

Konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny – GENTOX Telč – Telc_program_final
http://www.icsbs.cz/aktuality/konference/54-geneticka-toxikologie-a-prevence-rakoviny-2016a.html

2016-15: H. Líbalová a kol.: Comparative analysis of the toxic responses of organic extracts from diesel/biodiesel engine emissions in human lung BEAS-2B cells.  GENTOX, 2016

Sekce V.: Toxicology of engine combustion emissions in real operation – MEDETOX (LIFE+) workshop  GENTOX, 2016

2016-16: M. Vojtíšek: Nanočástice ze spalovacích motorů – disparita mezi realitou a technologickými možnostmi.  GENTOX, 2016

2016-17: J. Topinka: Toxicita emisí spalovacích motorů v reálném provozu – výsledky projektu MEDETOX. GENTOX, 2016

2016-18: J. Sikorová: Effects of bioalcohols in gasoline on PAHs and particle emission from a direct injection spark ignition engine. GENTOX, 2016

2016-19: Emise věc veřejná – část 2 – AutoExpert 5/2016, str. 18-19

– http://motofocus.cz/tisk/7078,autoexpert-52016

– http://www.asem.cz/uploads/3/9/3/1/39314181/autoexpert_5-2016_-_emise_-_vec_verejna.pdf

Konference Transport and Air Pollution (TAP) 2016, Lyon, Francie,

http://tap2016.sciencesconf.org/conference/tap2016/pages/TAP_PRELIMINARY_PROGRAMME_VF_1.pdf

2016-20: Measurement of late-model diesel automobile real driving emissions of reactive nitrogen compounds with on-board FTIR analyzer presented at presentation at 21st International Transport and Air Pollution Conference 2016. abstractlecture

2016-21: MEDETOX presentation at Networking session on calls 2017, Transport and Air Pollution conference 2016

Konference 20th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles

2016-22: A lecture ETH-2016_Vojtisek 20th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, 2016.

2016-23: Poster ETH_poster_Pechout_2016_final 20th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, 2016.

Subsequent SI engine particulate matter research  – ETH poster Beranek  20th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, 2016.

2016-24: Accepted article at EAC2016_abstract_Michal at European Aerosol Conference 2016 – Tours, Francie 2016

List of the publication outputs in the year 2015

2015-01: Uhlíř M.: Stát nedělá pro regulaci automobilové dopravy dost (The government does not do eough for road traffic regulation) – An interview of redactor Martin Uhlíř with Michalem Vojtíškem about soot nanoparticles emissions and why is air pollution close to roads healt risk published in popular journal Respect.  Journal Respekt, 11.1.2015

2015-02: Uhlíř M.: Saze v krvi: Proč automobilová doprava ohrožuje lidské zdraví a co proti tomu dělat (Soot in the blood: Why is road traffic human health risk and how to defend this). Journal Respekt, 2015, 10.1.2015.

2015-03: Slunečko M., a kol.: Bermudský trojúhelník Spořilov (Bermuda triangle Spořilov). TV reportage of Nedej se+ (Defend yourself+) series with involvement of Medetox project team, 15.2. 2015,  Česká televize (Czech TV – public television in CZ).

2015-04: Vojtíšek M., Pechout M., Dittrich L., Beránek V., Kotek M., Schwarz J., Vodička P., Milcová A., Rossnerová A., Ambrož A., Topinka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and their genotoxicity in exhaust emissions from a diesel engine during extended low-load operation on diesel and biodiesel fuels. Atmospheric Environment 109 (2015) 9-18, doi:10.1016/j.atmosenv.2015.02.077.

2015-05: Vojtíšek M.: Biopaliva ve spalovacích motorech a jejich vliv na výfukové emise (Biofuels and their efect on exhaust emissions). A lecture during seminar of Environment Center, Faculty of Science at the Charles University, 4. 3. 2015, Prague, Czech Republic.

2015-06: Roessnerová A.: Air pollutant Ultrafine particles and gene interactions: biological tests for not only engine emissions. P4TA-CERTAM International WORKSHOP:
Characterization of Complex Nanoaerosol Emissions: metrology, health and environmental issues. 24.-25.  March 2015, Rouen, France.

2015-07: Vojtíšek M., a kol: Off road combustion engine emission characterization. P4TA-CERTAM International WORKSHOP:
Characterization of Complex Nanoaerosol Emissions: metrology, health and environmental issues. 24.-25.  March 2015, Rouen, France.

2015-08: Vojtíšek M.: Výfukové emise a jejich měření. Zkoušení vozidel a jejich částí (Exhaust gas emissions and their measurements, Testing of vehicles and their parts), Czech Technical University in Prague. Aplication of published knowledge during eduational materials at CTU in Prague.

2015-09: Vojtíšek M.: Proč jsou výfukové emise ze spalovacích motorů stále podstatnou hrozbou pro lidské zdraví. (Why is emitted exhaust gas from combustion engines still health risk) Znečištění ovzduší a zdraví (Air Pollution and Health conference), Železná Ruda, 8.-10.4.2015, Czech Republic.

2015-10: Beránek V., Štolcpartová J., Vojtíšek M.: Emise EURO6 zážehového motoru s přímou tvorbou směsi během různých jízdních cyklů (Emissions of an EURO 6 SI engine with direct mixture formation during various emission cycles). Ovzduší 2015 (conference Atmosphere 2015), 20.-22.4.2015, Brno.

2015-11: Beránek V., Štolcpartová J., Vojtíšek M.: Porovnání emisí zážehového motoru s přímou a nepřímou tvorbou směsi (Comparison of emissions levels for engines with direct and indirect mixture formation). Ovzduší 2015 (conference Atmosphere 2015), 20.-22.4.2015, Brno.

2015-12: Vojtíšek M., Zoubek E., Hrnčiariková E., Kuneš L., Sýkora J., Černík A., Peterka Š., Vojtíšek M., Víravová E.: Kolik nanočástic vdechujeme ve škole a kolem ní? (How many nanoparticles fo we breath in school and in its neighbourhood?) Ovzduší 2015 (conference Atmosphere 2015), 20.-22.4.2015, Brno. Poster, presentation.

2015-13: Návrhy legislativních opatření v oblasti emisí ze spalovacích motorů ve světle současného stavu poznání (Suggestions of combustion engines emission legislative taking into acount current state-of-art). Presentation, abstractOvzduší 2015 (conference Atmosphere 2015), 20.-22.4.2015, Brno

2015-14: Vojtíšek M., Pechout M., Dittrich L., Dittrich A., Fenkl M., Cigánek M., Machala M., Topinka J.: Measurement of ultrafine particles from small non-road engines under real-world operating conditions. European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations (EFCA) International Symposium Ultrafine Particles – Air Quality and Climate. Brussels, Belgium, 4. a 5. May 2015.

2015-15: Statement and comment on study evaluating effect of aimed Low Emission Zone (LEZ) in Prague on Spořilov quarter.: Request for a statement a Comment of M. Vojtíšek on LEZ impact study on Spořilov quarter (in czech only)

2015-16: Stolcpartová J. a kol.: Genotoxicity of exhaust emissions from a diesel engine during extended low-load operation on diesel and biodiesel fuels. Genetická toxikológia a prevencia rakoviny (Genetic toxicology and cancer prevention) 15. – 18. June 2015, Smolenice, Slovak Republic.

2015-17: Inovativní metody pro sledování toxicity výfukových emisí ze spalovacích motorů v podmínkách městského provozu (Innovative methods of combustion engines toxicity evaluation during city driving). Seminar at Ministry of Environment of the Czech Republic, 18.6. 2015.

2015-18: Beránek V., Vojtíšek M.: Collection of large amounts of particulate matter from vehicle exhaust using augmented high-volume samplers. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015,  Zurich, Switzerland.

2015-19: Štolcpartová J., Dittrich L., Fenkl M., Pechout M., Vojtíšek M.: Particle spatial distribution in suburban area Celakovice: The effect of commuter vehicle traffic. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015,  Zurich, Switzerland.

2015-20: Topinka J., Rössner P., Milcová A., Schmuczerová J., Švecová V., Štolcpartová J., Fenkl M., Pechout M., Vojtíšek M.: Genotoxicity of Diesel Emissions in Real World Driving: Effects of Cold Starts, Congestion, DPF. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015,  Zurich, Switzerland.

2015-21: Vojtíšek M., Beránek V., Štolcpartová J., Schwarz J., Vodička P., Cigánek M., Machala M.: Lowering laboratory and real driving particle emissions of direct injection spark ignition engines with n-butanol and isobutanol blends. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015,  Zurich, Switzerland. Presention, abstract.

2015-22: Vojtíšek M., Dittrich L., Fenkl M.: Measurement of emissions from independent bus heaters. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015, Zurich, Switzerland.

2015-23: Vojtíšek M., Jirku M., Pechout M.: Real driving emissions from a diesel-hydraulic rail vehicle. 19th Conference on Combustion Generated Nanoparticles, 28.6.-1.7. 2015,  Zurich, Switzerland.

2015-24: Vojtíšek M.: Spalovací motory jako hlavní zdroj nanočástic v městském ovzduší: Identifikace problémů a návrh řešení (Combustion engines as  major nanoparticles contributor in city atmosphere: Identification of issues and suggestion of their sollutions). Negotiation of Commitee for Sutatinable Trasportation as part of Government Sustainability Council, 3.7.2015, Office of the Government of the Czech Republic.

2015-25: Vojtíšek M., Pechout M., Dittrich L., Fenkl M., Štolcpartová J.: “Internal combustion engines are still the dominant source of nanoparticles in residential neighborhoods.” Poster n. 1COA_P016 a presentation on European Aerosol Conference (EAC) 2015, Milano, Itály, 2.-6.9.2015.

2015-26: Vojtíšek M., Beránek V., Štolcpartová J., Pechout, M. et al., “Effects of n-Butanol and Isobutanol on Particulate Matter Emissions from a Euro 6 Direct-injection Spark Ignition Engine During Laboratory and on-Road Tests,” SAE Int. J. Engines 8(5):2015, doi:10.4271/2015-24-2513. Presented on SAE ICE 2015 (Capri, Italy) 13. – 17. 9. 2015.

2015-27: Pechout M., Dittrich A., Mazač M., and Vojtíšek M., “Real Driving Emissions of Two Older Ordinary Cars Operated on High-Concentration Blends of N-Butanol and ISO-Butanol with Gasoline,” SAE Technical Paper 2015-24-2488, 2015, doi:10.4271/2015-24-2488. Presented on SAE ICE 2015 (Capri, Italy) 13. – 17. 9. 2015.

2015-28: Topinka J., Líbalová H., Milcová A., Schmuczerová J., Rösner P. Jr., Pavlíková J. a Hovorka J. Evaluation of mass-dependent toxicity of PAHs and their derivatives extracted from size segregated urban aerosol in A549 cells. International Symposium on Polycyclic Aromatic Compounds, 13. – 17. 9., Bordeaux, France.

2015-29: Few performances of Michal Vojtíšek during Czech Television (public-law) reportages about VW affair in US, where EPA accused VW concern of deliberate circumventing of federal emission law. This has been done due to software detection of undergoing the standardised emission tests in labs and modified behavior of NOx catalyst performance. As a result of this real-world operation production of NOx was significantly higher compared to prescribed laboratory tests. (in czech only)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/215411058020922

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1588958-made-germany-ztraci-lesk-muze-za-skandal-volkswagenu

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1590044-cesi-emise-neresi-dieselgate-je-v-podstate-mine-tvrdi-analytici

2015-30: Report of weekly magazine Echo, 10.10.2015.

2015-31: Lectures of doc. Vojtíšek at Fakultě dopravní CTU in Prag – 2 hrs. in czech a 2 hrs. in english – About combustion engines emissions problematics during real-world operation, their human health impact and possible countermeasures to lower this impact. 19.11.2015

2015-32: Vojtisek M.: BBC ONE, Panorama, The VW Emissions Scandal, 9th Dec 2015, 20:30.

– report in Hospodářské noviny 24.11.2015 and report of Petr Prokopec na Autofóru 24.11.2015

Link and comment on diagcon.cz blog, 26.11.2015

2015-33: Vojtíšek M., Beránek V., Klír V., Pechout M., Mazač M., Dittrich L.: Effect of alcohol blending on real driving emissions of particulate matter from ordinary gasoline automobile engines: A comparison among ethanol, n-butanol and isobutanol. Conference presentation on BIOTRETH conference, Krakow, Polsko, 25.-26.11.2015. BIOTRETH-Vojtisek-butanols-real-driving-final

2015-34: Public talk at seminar of Committee of environment at AS ČR: What should we know about air pollution adn ith health impact.26.11.2015 KZP_2015-11-26_Vojtisek_emise-v-provozu

2015-35: Report of german tv WRD.

2015-36: Interview with Michal Vojtíšek for aktuálně.cz 4.12.2015 – reaction on this interview inBlesku magazine.  8.12.2015

2015-37: Public talk – ekological platform Zvonečník 7.12.2015 – Zvonecnik-2015-12-07-Vojtisek-zkracene

2015-38: Štolcpartová J., Pechout M., Dittrich L., Mazač M., Fenkl M., Vrbová K., Ondráček J., Vojtíšek M.: Internal Combustion Engines as the Main Source of Ultrafine Particles in Residential Neighborhoods: Field Measurements in the Czech Republic. Atmosphere 2015, 6, 1714-1735; doi:10.3390/atmos6111714. Článek v impaktovaném časopise.

List of the publication outputs in the year 2014

2014-01: Work of M. Vojtíšek as a part of report in newspaiper Lidové noviny: Přímé vstřikování pohořelo v testech. Sníží spotřebu, ale vypouští víc jedů (Direct injection fared very badly in test. Consumption decreased but production of poisons raised) published12.1. 2014.

2014-02: Michal Vojtíšek presentation in a public debate in Hradec Králové on the planned complex Park Malsovice, which includes a soccer stadium and a large shopping center located in the inner city on 23. 1. 2014.
Related reactions, responses and articles:  Odkaz 1Odkaz 2Odkaz 3Odkaz 4.

2014-03: Vojtíšek, M.: Dopad nových technologií, paliv a rozvoje automobilové dopravy na nanočástice emitované spalovacími motory v městských aglomeracích. Lecture on the effects of new technologies, fuels and expansion of road traffic on nanoparticles emitted by internal combustion engines in urban areas. Public seminar Nanoparticle toxicity and nanotechnology safety at the Czech Academy of Sciences 20.2.2014. Press release 1, Press release 2 (in czech only).

2014-04: A report about particles in diesel exhaust gases published during main evening news of Czech TV (public-law TV station) on 14. 3. 2014.

Alternative link fo whole news broadcast.

2014-05: Assessment “Posouzení vlivu toxických emisí naftových motorů v místě bydliště pana S., Svojšovická – Posouzení vlivu toxických emisí v lokalitě Spořilov” (Evaluation of toxic emissions from diesel engines at residence of Mr. S., Svojšovická), “Návrh experimentálního zjištění koncentrací velmi jemných částic a obsahu karcinogenních polycyklických uhlovodíků v částicích v oblasti Spořilov” (Design of ultrafine particles and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons on particles experimental investigation in the Spořilov area) and “Návrh opatření ke snížení emisí z motorových vozidel v oblasti Spořilova” (Proposal of vehicular emissions reducing measurements in the Spořilov area).

2014-06: V kolonách jsou emisní normy k ničemu (Emission limits are useless when a congestion occurs), – Jan Charvát, Česká pozice

2014-07: Vojtíšek, M., Štolcpartová, J., Pechout M. a Dittrich, L.: Měření nanočástic ve venkovním ovzduší mobilním klasifikátorem (Measurement of ambient air nanoparticles with portable size-clasifier), Genetická toxikologie a prevence rakoviny 2014, Brno, 5.-7.5.2014

2014-08: Líbeznice report

2014-09: Vojtíšek, M.: Měření výfukových emisí pístových spalovacích motorů během

reálného provozu přenosnými palubními aparaturami (Presentation of work on portable on-board vehicle emissions monitoring systems). Public meeting of the Scientific Council of the Faculty of Mechanical Engineering of the Czech Technical University in Prague, 28.5.2014.

2014-10: Vojtíšek, M.: Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů. Souhrnná přednáška Michala Vojtíška o vlivu biopaliv (Effects of biofuels utilized in diesel engines on emissions). Public meeting of the Scientific Council of the Faculty of Mechanical Engineering of the Czech Technical University in Prague, 28.5.2014.

2014-11: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., Dittrich, A., Fenkl, M., Beránek, V., Štolcpartová, J.: Measurement of particle emissions from small engines during real-world operation using simple on-board (or off-board) monitoring systems, 18th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 22-25, 2014.

2014-12: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Mazač, M., Dittrich, L., Štolcpartová, J.: Locating urban hot-spots with mobile on-line size-resolved nanoparticle measurement, 18th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 22-25, 2014.

2014-13: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., V., Štolcpartová: Měření nanočástic ve venkovním ovzduší mobilním klasifikátorem – úvod. Topic introduction presentation in the meeting of the Spořilov working group, organized by the Magistrate of the City of Prague, 9.7.2014.

2014-14: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., V., Štolcpartová: Měření nanočástic v ovzduší na Spořilově – předběžné výsledky. Results presentation in the meeting of the Spořilov working group, organized by the Magistrate of the City of Prague, 9.7.2014. Introductory presentation.

2014-15: Topinka, J. ,  Stolcpartova, J. , Schmuczerova, J., Milcova, A., Hruba , E.,  Machala, M.,  Rossner, P.: Comparison of Genotoxic Effects of Major Diesel Exhaust Components in Human Alveoar Basal Epithelial Cells (A549).

2014-16: Vojtíšek M., Pechout M., Dittrich L., Fenkl M., Štolcpartová J.: A preliminary assessment of variance in particulate mass emissions from a lawnmower under real driving conditions. XLV. International scientific conference of the Czech and Slovak university departments and institutions dealing with the research of internal combustion engines. Kostelec nad černými lesy, 10.-11.9.2014, Čzech Republic.

2014-17: Active participation of dr. Vojtíšek on european research group ERMES (European Research on Mobile Emissions Sources) meeting focused on emissions from mobile sources, Graz, Austria, 17.9.2014.

2014-18: A TV report „Malý velký zabiják“ (Small huge slayer) about nanoparticles produce by combustion engines, broadcasted on 12. and 14. října 2014 on ČT2 (second channel of public-law TV station).

2014-19: Vojtíšek, M., Pechout, M., and Fenkl, M.,: Measurement of Exhaust Emissions of Small Gasoline Engines Under Real-World Driving Conditions, SAE Technical Paper 2014-01-2811, 2014, doi:10.4271/2014-01-2811.

2014-20: Vojtíšek M., Pechout M., Dittrich L., Mazač M., Štolcpartová J.: Locating urban hot spots with mobile on line size resolved nanoparticle measurement. NanoCon, Brno, 5.-7.11.2014. J. Štolcpartová active participated.

2014-21: Vojtíšek, M.: Ultra fine particles emissions of internal combustion engines (not only vehicles). Talk at seminar of Committee of environment at AS ČR, 19. 11. 2014.

2014-22: Růžičková, J.: Zplodiny z dopravy jsou rizikovým zdravotním faktorem, zejména v oblastech s extrémním zatížením. Published at novinky.cz (nasionwide news on-line server) on 18.11. 2014.

2014-23: Vojtíšek M., Kotek M.: Estimation of Engine Intake Air Mass Flow Using a Generic Speed-Density Method. An article in specialized reviewed Czech journal MECCA, 2014, 1, 7-15, DOI: 10.2478/mecdc-2014-0002.

List of the publication outputs in the year 2013

2013-1: Vojtíšek-Lom, M., Czerwinski, J., Pechout, M., Leníček, J., Sekyra, M., Topinka, J.: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ve výfukových plynech vznětových motorů spalujících metyslester řepkového oleje a neesterifikovaný řepkový olej, Ochrana ovzduší, p. 26-34, ISSN 1211-0337, 1/2013.

2013-2: Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Fenkl M., Topinka J.: Monitoring of Real-world Nanoparticle Exhaust Emissions in Congested Urban Areas. Q-NANO conference, Prague, February 2013.

2013-03: An press article “Čtvrť, kde vědci naměřili tisíckrát víc emisí než na dálnici“ – Jan Charvát, Česká pozice

další články týkající se problematiky na serveru Česká pozice

Prasárna: Vzduch zamořují diesely s odmontovanými filtry

Další rána pro ovzduší: Filtry se už odmontovávají i z kamionů

Rozptylové studie na zakázku potvrdí téměř cokoliv

Předpona „eko“ pomáhá prodávat auta. Inzerované údaje však nesedí

2013-4: Vojtíšek, M., Topinka, J.: Horor tranzitní dopravy ve městech, Vesmír 92 (143), ISSN 0042-4544, p. 212-214, 4/2013.

2013-5: Vojtíšek, M.: Příspěvek k hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a emise a imise benzo(a)pyrenu. Sborník konference Ochrana ovzduší, duben 2013, Brno. Ochrana ovzduší 2013, 3, 14-19.

2013-6: Vojtíšek-Lom, M., et al: Effects of traffic congestion and extended idling on heavy duty diesel truck fine particle emissions. Ultrafine Particles, Sources, Effects, Risks and Mitigation Strategies Brussels, Belgium, May 16 and 17, 2013

2013-7: Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Mazač M.: Measurement of consumption rates of viscous biofuels. Fuel, Volume 107, May 2013, Pages 448–454.

2013-8: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Mazač, M., Dittrich, L., Fenkl, M.: High-Volume Combustion Aerosol Sampling using Tandem Atmospheric Samplers. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.

2013-9: Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., Fenkl, M. Topinka, J.: PM and PAH-Emissions of Non-DPF Trucks under Severe Congestion Conditions. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.

2013-10: Relative Toxicity of Particulate Matter Organic Extracts under Severe Congest. Cond. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.

2013-11: Topinka, J., et al: Genotoxic potential of organic extracts from particle emissions of diesel and rapeseed oil powered engines. XIII International Congress of Toxicology, Coex, Seoul, Korea, 30.6. 2013.

2013-12: Topinka, J., et al: Effects of extended low-load operation of non-DPF diesel engine on the relative toxicity of its emissions.  EUROTOX, Interlaken, Switzerland, 1.- 4.9. 2013

2013-13: Pavlikova, J., et al: Toxicity of Diesel Emissions under Severe Congestion Simulated in a Laboratory. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.

2013-14: Vojtisek-Lom, M., et al: Effects of severe congestion on PAH emissions from a heavy vehicle diesel engine. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.

2013-15: Vojtíšek M., Pechout M.: Portable proportional exhaust sampling system for particulate matter emissions measurement: first experiences. XLIV. International scientific conference of the Czech and Slovak university departments and institutions dealing with the research of internal combustion engines, Brno, Czech Republic, September 10 – 11, 2013, ISBN 978-80-7375-801-1 .

2013-16: Vojtisek-Lom, M.: Assessment of Low Levels of Particulate Matter Exhaust Emissions Using Low-Cost Ionization-Type Smoke Detectors. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0168, doi:10.4271/2013-24-0168.

2013-17: Vojtisek-Lom, M, Pechout, M., Mazac, M.: Real-world on-road exhaust emissions from an ordinary gasoline car operated on E85 and on butanol-gasoline blend. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0102, doi:10.4271/2013-24-0102.

2013-18: Vojtíšek M., Fenkl M., Pechout M.: Real-world particle emissions from a small motorcycle engine: Preliminary experiences. Annual conerence of the Czech Aerosol Society, November 2013. Presentation

2013-19: Vojtíšek M., Pechout M.: Assessment of a Low-Cost Portable Proportional Exhaust Sampling System for Gravimetric Particulate Matter Emissions Measurement, Journal of Middle European Construction and Design of Cars. Volume 11, Issue 2, Pages 22–28, ISSN (Online) 1804-9338, ISSN (Print) 1214-0821, DOI: 10.2478/mecdc-2013-0009, December 2013

List of the publication outputs in the year 2012

2012-1: Presentation about engine exhaust nanoparticle risks at the public discussion about air quality in Mlada Boleslav. Additional information here and on the discussion website.

2012-2: Study materials – measurement of particle size distributions, dynamic measurements of particle emissions, diesel particle filter testing and regeneration. Experimental methods class (Faculty of Mechanical Engineering, TU Liberec), March 20 and 27, 2012.

2012-3: Vojtíšek, M., Pechout, M., Barbolla, A.: Experimental investigation of the behavior of non-esterified rapeseed oil in a diesel engine mechanical fuel injection system. Fuel, 97, 2012, 157-165.

2012-4: Topinka J., Milcová A., Schmuczerová J., Mazač M., Pechout M., Vojtíšek M.: Genotoxic potential of organic extracts from particle emissions of diesel and rapeseed oil powered engines. Toxicology Letters, 212, 2012, 11-17.

2012-5: Vojtíšek M., Mazač M., Laurin J.: Výfukové emise konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85. (Exhaust emissions of an unmodified automobile engine operated on E-85. In Czech) Listy cukrovarnické a řepařské, ISSN 1210-3306, 128, 4, 2012, 146-150.

2012-6: Vojtíšek M., Jirků J.: Operating history „artefacts“ of large engine particulate matter emissions measurement. Proceedings of the ASME 2012 Internal Combustion Engine Division Spring Technical Conference, ICES2012, May 6-9, 2012, Torino, Piemonte, Italy. Paper ICES2012-81168.

2012-7: Topinka J.:Introduction of the project at the Genetic toxicology and cancer prevention conference, 35th working days od the Czech and Slovak society for environmental mutagenesis at the Czechoslovak biological society, Brno, May 9-15, 2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, p. 53-54.

2012-8: Vojtíšek, M: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. (Nanoparticles emitted by internal combustion engines and their risks. In Czech.) Proceedings of the Genetic toxicology and cancer prevention conference, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, p. 55-60.

2012-9: Pechout, M., Vojtíšek, M: Zachování proporcionality při vzorkování výfukových emisí spalovacích motorů pro toxikologické analýzy. (Maintaining proportionality while sampling of internal combustion engine exhaust for toxicological analysis. In Czech.) Proceedings of the Genetic toxicology and cancer prevention conference, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, 61-62.

2012-10: Neča J., Cigánek M., Vojtíšek M., Machala M.: Chemické sloučeniny vázané na dieselové částice a jejich toxické ekvivalenty. (Diesel particle bound chemical compounds and their toxicity equivalents. In Czech.) Proceedings of the Genetic toxicology and cancer prevention conference, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, 63-66.

2012-11: Vojtíšek, M: Emise ze spalovacích motorů – specifická rizika v reálném městském provozu. (Internal combustion engine emissions – specific risks in urban operation. In Czech.) Proceedings of the Genetic toxicology and cancer prevention conference, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, 67-70.

2012-12: Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. 20th Anniversary LIFE+ Conference, Ostrava (Czech Republic),  18.5.2012.

2012-13: Fenkl, M.; László, L.; Vojtisek-Lom, M.: On-road measurement of scooter exhaust emissions. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.

2012-14: Pechout, M.; Trnka, M.; Vojtisek-Lom, M.: Nanoparticle emissions from spark ignition engines powered by n-butanol blends. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.

2012-15: Vojtisek-Lom, M.: Consideration of congested urban traffic in exhaust toxicity assessment. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.

2012-16: Kireeva, E.; Popovicheva, O.; Vojtisek-Lom, M.: FTIR Spectroscopy of Diesel and Biofuel Particles in Off-road Engine Exhaust. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.

2012-17: Vojtisek-Lom M.; Czerwinski J.; Leníček J.; Sekyra M.; Topinka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in exhaust emissions from diesel engines powered by rapeseed oil methylester and heated non-esterified rapeseed oil. Atmospheric Environment, 60, 2012, 253-261.

2012-18: Vojtisek-Lom, M.; Mazač, M.; Pechout, M.; Lozano, R.E.: Particulate matter emissions from winter operation of a modern on-road diesel engine powered by heated rapeseed oil. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.

2012-19: Topinka J.; Milcová A.; Schmuczerová J.; Mazač M.; Pechout M.; Vojtisek-Lom M.: Comparison of genotoxicity of exhaust from a diesel, biodiesel and rapeseed oil powered engine – pilot study. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.

2012-20: Vojtisek-Lom, M.: Inference of steady-state non-road engine exhaust emissions values from non-stabilized data. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2012-01-1673.

2012-21:  Vojtisek-Lom, M.; Jirků, J.; Pechout, M.: Výfukové emise železničního motorového vozu řady 854 během reálného provozu. In: Vodička, P.;Ziková,N.S.: Sborník XIII. Annual Conference of the Czech Aerosol Society Třeboň (Czech Republic), 26.-27.10.2012. Česká aerosolová společnost, Praha, p. 90, ISBN 978-80-86186-40-5. p. 65-68.

2012-22: Topinka, J.; Gruntorád, P.; Vojtíšek, M.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (MEDETOX). In: Ličbinský, R.; Jandová, V.; Zedková,I.: 5th Czecho-slovak Conference „Traffic, health and environment.“ Blansko (Czech Republic), 31.10.-2.11.2012. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012, 185 s., ISBN 978-80-86502-41-0, p. 71-76.

2012-23: Vojtíšek, M.: Zahrnutí městských dopravních kongescí do hodnocení toxicity výfukových plynů. Presented at 5th Czecho-slovak Conference „Traffic, health and environment.“ Blansko (Czech Republic), 31.10.-2.11.2012.

2012-24: A press release of the IEM AS CR: Měření automobilových emisí a jejich toxicity na Spořilově (Measurement of vehicle emissions in Sporilov – Prague, in Czech).

2012-25: Topinka, J., Vojtíšek, M., Gruntorád, P.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu, Ochrana ovzduší, p. 44-46, ISSN 1211-0337 5/2012.

2012-26: Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory v městském provozu,p. 53-62, ISSN 1211-0337,Ochrana ovzduší, 5/2012.

2012-27: Topinka, J., Milcová, A., Schmuczerová, J., Mazač, M., Pechout, M., Vojtíšek, M.: Genotoxický potenciál organických extraků z pevných emisí motorů na naftu a řepkový olej, Ochrana ovzduší, p. 47-53, ISSN 1211-0337, 5/2012.

2012-28: Two press releases regarding experimental investigations of diesel exhaust emissions from diesel trucks at Spořilov (Prague ringroad): Release 1Release 2.

2012-29: A radio report on the radio station Leonardo, broadcasted 24. 10.2012 v 10:00, Jan Topinka

 

List of the publication outputs in the year 2011

2011-1: Vojtíšek, M.; Dittrich, A.; Mazač, M.; Dufek, M.; Fenkl, M: On-road particulate matter emissions from homogeneous charge spark ignition engines. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

2011-2: Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Mazač, M.; Dittrich, A.; Čihák, M.: Particulate matter measurement with an improvised full-flow dilution tunnel. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

2011-3: Pechout, M.; Vojtíšek, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part a: fueling, combustion and performance. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.´

2011-4: Pechout, M.; Vojtíšek, M., Mazač, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part b: exhaust emissions. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

2011-5: Report about exhaust gas toxicity research in the CR, this report is part of International Energy Agency report

2011-6: Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Předneseno na konferenci České technologické platformy pro průmyslovou bezpečnost, Praha, 2.11.2011. (Nanopasticles emitted by combustion engines and their risks. Presented at conference of the Czech technology platform for industrial safety)

2011-7: Topinka, J.; Milcova, A.; Schmuczerova, J.; Mazac, M.; Pechout, M.; Vojtisek-Lom, M.: Comparison of Genotoxicity of Exhaust from a Diesel, Biodiesel and Rapeseed Oil Powered Engine – pilot study. Výroční konference České aerosolové společnosti (Annual Conference of Czech Aerosol Company), Čejkovice, 3.-4.11.2011.

2011-8: Prezentace na zahajovacím jednání všech schválených projektů programu LIFE+ v zemích střední Evropy ve Varšavě (Polsko) (Presentation on a starting session of all approved projects of the LIFE+ program)

2011-9: Prezentace metod používaných v zahraničí na semináři ÚEM…. (Presentation of methods used in foreign countries on IEM seminar)

2011-10: prezentace dr. Vojtíška na zahajujícím jednání projektu pořádaném na Ústavu experimentální medicíny (presentation of dr. Vojtíšek on starting session of the project at Istitute of Experimental Medicine AS CR)

2011-11 – prezentace dr. Topinky na zahajujícím jednání projektu pořádaném na Ústavu experimentální medicíny (presentation of dr. Topinka on starting session of the project at Istitute of Experimental Medicine AS CR)