image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Konference Evropské aerosolové společnosti

Ve dnech 2. – 7. 9. 2012 proběhla v Granadě (Španělsko) konference Evropské aerosolové společnosti.

Dr. Vojtíšek přednesl příspěvek 2012-12: Particulate matter emissions from a winter operation of a modern on-road diesel engine powered by heated rapeseed oil, byl jedním z předsedajících sekce Částice produkované motory, a účastnil se jednání výboru pro Částice vznikající spalováním.

Dr. Topinka prezentoval poster 2013-13: Comparison of genotoxicity of exhaust from a diesel, biodiesel and rapeseed oil powered engine – pilot study.

Příští konference Evropské aerosolové společnosti bude v září 2013 v Praze.

Není možné přidávat komentáře.