Závěrečná zpráva (EN)

Zpráva pro laickou veřejnost

Monografie projektu

Komunikační plán po ukončení projektu LIFE

Detailnější informace jsou uvedeny na stránce Popis projektu