image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Zahraniční stáž dr. Vojtíška

20.9.2011 nastupuje dr. Vojtíšek na druhou část tvůrčího volna, během kterého působí jako hostující profesor v laboratoři pro výfukové emise prof. Jana Czerwinského na Univerzitě aplikovaných věd v Bielu, Švýcarsko. Cílem pobytu je rozšíření zkušeností s měřením a vzorkováním emisí, včetně vzorkování výfukových plynů expoziční komorou s buněčnými kulturami, a vlastní tvůrčí práce v oblasti vlivu biopaliv na emise polycyklických aromatických uhlovodíků.

— Aktivita A9

Není možné přidávat komentáře.