image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Cvičení předmětu EXM na TUL

20.3.2012 zařadil dr. Vojtíšek tématiku nanočástic emitovaných spalovacími motory a jejich rizik do přednášky v předmětu Experimentální metody, ve cvičení předmětu byly kromě tradičního měření plynných emisí také provedena, s asistencí ing. Pechouta a ing. Mazače, měření velikostních spekter částic obsažených ve výfukových plynech

— Aktivita A10, není připravena dokumentace s logem projektu, jednalo se o pilotní cvičení

Není možné přidávat komentáře.