A1 – Vedení projektu Ústavem experimentální medicíny AVČR (UEM)

 • Setkání řídícího výboru 15. 4. 2016
 • Setkání řídícího výboru 16. 2. 2016
 • Setkání řídícího výboru  16. 12. 2015
 • Setkání řídícího výboru 12.  10. 2015
 • Setkání řídícího výboru 23. 4. 2015
 • Setkání řídícího výboru 20. 1. 2015
 • Setkání řídícího výboru 1. 8. 2014
 • Setkání řídícího výboru 11. 3. 2014
 • Setkání řídícího výboru  3. 10. 2013
 • Setkání řídícího výboru 20.  5. 2013
 • Setkání řídícího výboru 21.  3. 2013
 • Setkání řídícího výboru 20. 11. 2012
 • Setkání řídícího výboru 15.  8. 2012
 • Setkání řídícího výboru   1.  4. 2012
 • Setkání řídícího výboru 30.  3. 2012
 • Setkání řídícího výboru 19. 12. 2011 – Úvodní prezentace: Michal Vojtíšek a Jan Topinka

A2 – Monitorování projektu (Ministerstvo životního prostředí)

 • Dne 27. 3. 2012 navštívil laboratoře motorů pan Gruntorád z MŽP, seznámil se se zkušebnou, a zúčastnil se cvičení s filtrem pevných částic.
 • Ke dni 25.2. 2015 bylo vyhotoveno pět monitorovacích protokolů.

Monitoring projektů byl zajištěn Pavlem Gruntorádem (MoE), členem řídícího výboru projektu. Byl zaměřen na sledování průběhu realizace projektu. Sledováno bylo naplňování aktivit projektu, harmonogramu a čerpání finančních prostředků.  Byl vytvořen přehled indikátorů projektu, dle kterého bylo v návaznosti na harmonogram projektu a postupné realizaci jednotlivých aktivit sledován pokrok a naplňování dílčích částí.
V rámci aktivity A2 byl vytvořen plán činností na následující období, vytvořena pravidla pro monitoring.  Byla nastavena pravidla pro předávání informací z průběhu realizace projektu. Informace byli zpracovávány v protokolech, které jsou součástí závěrečné zprávy v jednotlivých přílohách. Probíhala pravidelná setkání SC, kde byl hodnocen dosavadní průběh realizace projektu a případné potenciální problémy, které mohli vzniknout v průběhu realizace projektu. V průběhu jednání SC byly poskytnuty informace pro monitoring projektů včetně podkladů z dílčích výstupů pokud to bylo relevantní. Řešitelé projektu průběžně informovali  (MŽP) o postupu v realizaci projektu a průběžně poskytovali podklady ke splněným indikátorům. Všechny změny, které vznikali v průběhu realizace projektu byli průběžně konzultovány s externím monitorem projektu.
Informace byly zpracovávány v monitorovacích protokolech. Shromažďování podkladů pro monitorovací zprávy, kontrolní dny u partnerů projektu a konzultace dle potřeby z pohledu kontaktního místa LIFE+ pro ČR probíhalo průběžně. Celkem bylo vytvořeno 9 monitorovacích protokolů dle nastavení indikátorů projektu. Přehled protokolů a období, které pokrývají je uveden v tabulce. K MTR a PR byli přiloženy souhrnné přehledy průběhu realizace aktivit. K MTR a PR byli přiloženy souhrnné přehledy průběhu realizace aktivit.

MEDETOX

Monitorovací protokol

1

1.9.2011 – 31.3.2012

2

1.4.2012 – 31.12.2012

3

1.1.2013 – 31.5.2013

4

30.6.2013 – 31.12.2013

5

1.1.2014 – 30.6.2014

6

1.7.2014 – 31.12.2014

7

1.1.2015 – 30.6.2014

8

1.7.2015 – 31.1.2016

9

1.2.2016 – 31.8.2016

Ostatní

Shrnující protokol

1

Midterm Report

2

Progress Report

3

Final Report

 

A3 – Optimalizace odběrů přenosným zařízením v reálném provozu v Praze

 • Vojtisek-Lom, M.: Assessment of Low Levels of Particulate Matter Exhaust Emissions Using Low-Cost Ionization-Type Smoke Detectors. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0168, doi:10.4271/2013-24-0168.
 • Vojtisek-Lom, M, Pechout, M., Mazac, M.: Real-world on-road exhaust emissions from an ordinary gasoline car operated on E85 and on butanol-gasoline blend. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0102, doi:10.4271/2013-24-0102.
 • Vojtíšek M., Pechout M.: Portable proportional exhaust sampling system for particulate matter emissions measurement: first experiences. XLIV. International scientific conference of the Czech and Slovak university departments and institutions dealing with the research of internal combustion engines, Brno, Czech Republic, September 10 – 11, 2013.
 • Vojtisek-Lom, M., et al: Effects of severe congestion on PAH emissions from a heavy vehicle diesel engine. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.
 • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., Fenkl, M. Topinka, J.: PM and PAH-Emissions of Non-DPF Trucks under Severe Congestion Conditions. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
 • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Mazač, M., Dittrich, L., Fenkl, M.: High-Volume Combustion Aerosol Sampling using Tandem Atmospheric Samplers. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
 • Vojtíšek, M.: Příspěvek k hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a emise a imise benzo(a)pyrenu. Ochrana ovzduší 2013, 3, 14-19.
 • Vojtíšek-Lom, M., et al: Effects of traffic congestion and extended idling on heavy duty diesel truck fine particle emissions. Ultrafine Particles, Sources, Effects, Risks and Mitigation Strategies Brussels, Belgium, May 16 and 17, 2013.
 • Vojtíšek, M.: K hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a emise a imise benzo(a)pyrenu. Sborník konference Ochrana ovzduší, duben 2013, Brno.
 • Vojtíšek, M., Topinka, J.: Horor tranzitní dopravy ve městech, Vesmír 92 (143), ISSN 0042-4544, str. 212-214, 4/2013.
 • Článek “Čtvrť, kde vědci naměřili tisíckrát víc emisí než na dálnici“ – Jan Charvát, Česká pozice http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/ctvrt-kde-vedci-namerili-tisickrat-vic-emisi-nez-na-dalnici
 • Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Fenkl M., Topinka J.: Monitoring of Real-world Nanoparticle Exhaust Emissions in Congested Urban Areas. Q-NANO conference, Prague, February 2013.
 • Tiskové zprávy z experimentálního zjišťování emisí produkovaných nákladními vozidly na Spořilově (Pražský okruh): Zpráva 1Zpráva 2.
 • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory v městském provozu, str. 53-62, ISSN 1211-0337, Ochrana ovzduší, 5/2012.
 • Topinka, J., Vojtíšek, M., Gruntorád, P.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu, Ochrana ovzduší, str. 44-46, ISSN 1211-0337, 5/2012.
 • Vojtíšek, M.: Zahrnutí městských dopravních kongescí do hodnocení toxicity výfukových plynů. Předneseno na V. Česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí.“ Blansko, 31.10.-2.11.2012.
 • Topinka, J.; Gruntorád, P.; Vojtíšek, M.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (MEDETOX). In: Ličbinský, R.; Jandová, V.; Zedková,I.: V. Česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí.“ Blansko, 31.10.-2.11.2012. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012, 185 s., ISBN 978-80-86502-41-0, str. 71-76.
 • Vojtisek-Lom, M.; Jirků, J.; Pechout, M.: Výfukové emise železničního motorového vozu řady 854 během reálného provozu. In: Vodička, P.;Ziková,N.S.: Sborník XIII. Výroční konference České aerosolové společnosti, Třeboň, 26.-27.10.2012. Česká aerosolová společnost, Praha. 90 str. ISBN 978-80-86186-40-5. str. 65-68.
 • Vojtisek-Lom, M.; Mazač, M.; Pechout, M.; Lozano, R.E.: Particulate matter emissions from winter operation of a modern on-road diesel engine powered by heated rapeseed oil. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.
 • Vojtisek-Lom, M.: Consideration of congested urban traffic in exhaust toxicity assessment. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
 • Fenkl, M.; László, L.; Vojtisek-Lom, M.: On-road measurement of scooter exhaust emissions. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
 • Vojtíšek, M.: Emise ze spalovacích motorů – specifická rizika v reálném městském provozu. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 67-70.
 • Pechout, M., Vojtíšek, M: Zachování proporcionality při vzorkování výfukových emisí spalovacích motorů pro toxikologické analýzy. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 61-62.
 • Vojtíšek, M: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 55-60.
 • Vojtíšek M., Jirků J.: Operating history „artefacts“ of large engine particulate matter emissions measurement. Proceedings of the ASME 2012 Internal Combustion Engine Division Spring Technical Conference (stránky akce), ICES2012, May 6-9, 2012, Torino, Piemonte, Italy. Paper ICES2012-81168.
 • Topinka, J.; Milcova, A.; Schmuczerova, J.; Mazac, M.; Pechout, M.; Vojtisek-Lom, M.: Comparison of Genotoxicity of Exhaust from a Diesel, Biodiesel and Rapeseed Oil Powered Engine – pilot study. Výroční konference České aerosolové společnosti, Čejkovice, 3.-4.11.2011.
 • Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Mazač, M.: Experimental Investigation Of Rapeseed Oil Combustion In A Modern Common-Rail Diesel Engine. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2011-24-0104. (Práce není výstupem projektu)
 • Vojtíšek, M.; Dittrich, A.; Mazač, M.; Dufek, M.; Fenkl, M: On-road particulate matter emissions from homogeneous charge spark ignition engines. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
 • Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Mazač, M.; Dittrich, A.; Čihák, M.: Particulate matter measurement with an improvised full-flow dilution tunnel. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
 • Pechout, M.; Vojtíšek, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part a: fueling, combustion and performance. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
 • Pechout, M.; Vojtíšek, M., Mazač, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part b: exhaust emissions. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

A4 – Optimalizace testů toxicity na reálných vzorcích pomocí acelulárních a in vitro pokusů

 • Topinka J. et al., Pechout, M., Vojtíšek-Lom, M.: Effects of extended low-road operation of a non-DPF diesel engine on the relative toxicity of its emissions. EMGS 44th Annual Meeting, Monterey, USA, September 21-25 2013.
 • Pavlikova, J., et al: Toxicity of Diesel Emissions under Severe Congestion Simulated in a Laboratory. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.
 • Topinka, J., et al: Effects of extended low-load operation of non-DPF diesel engine on the relative toxicity of its emissions.  EUROTOX, Interlaken, Switzerland, 1.- 4.9. 2013.
 • Topinka, J., et al: Genotoxic potential of organic extracts from particle emissions of diesel and rapeseed oil powered engines. XIII International Congress of Toxicology, Coex, Seoul, Korea, 30.6. 2013.
 • Topinka, J. et al., Vojtíšek-Lom, M.: Truck emissions under severe congestion conditions: Part 2 – Effects of extended low-load operation of a non-DPF diesel engine on the relative toxicity of particulate matter organic extracts. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
 • Topinka J.; Milcová A.; Schmuczerová J.; Mazač M.; Pechout M.; Vojtisek-Lom M.: Comparison of genotoxicity of exhaust from a diesel, biodiesel and rapeseed oil powered engine – pilot study. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.
 • Souhrn aktivit na leden a únor 2012:
  • Vytvořena metodika pro extrakci filtrů se vzorky částic z výfukových plynů
  • Dr. Topinka a dr. Vojtíšek zpracovávají a analyzují výsledky z pilotní sady vzorků.
 • Topinka, J.; Milcova, A.; Schmuczerova, J.; Mazac, M.; Pechout, M.; Vojtisek-Lom, M.: Comparison of Genotoxicity of Exhaust from a Diesel, Biodiesel and Rapeseed Oil Powered Engine – pilot study. Výroční konference České aerosolové společnosti, Čejkovice, 3.-4.11.2011

A5 – Verifikace odběrů a testů toxicity – srovnání vzorků z laboratorních a reálných odběrů

 • Vojtíšek, M.: Dopad nových technologií, paliv a rozvoje automobilové dopravy na nanočástice emitované spalovacími motory v městských aglomeracích. Přednáška Michala Vojtíška o vlivu nových technologií, paliv a nárůstu dopravy na nanočástice produkované pístovými spalovacími motory na veřejném semináři Toxicita nanočástic a bezpečnost nanotechnologií na Akademii věd ČR dne 20.2.2014
 • Vojtisek-Lom, M.: Inference of steady-state non-road engine exhaust emissions values from non-stabilized data. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2012-01-1673.
 • Vojtisek-Lom M.; Czerwinski J.; Leníček J.; Sekyra M.; Topinka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in exhaust emissions from diesel engines powered by rapeseed oil methylester and heated non-esterified rapeseed oil. Atmospheric Environment, 60, 2012, 253-261.
 • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Konference k 20. výročí programu LIFE+, Ostrava,  18.5.2012.
 • Vojtíšek, M: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 55-60.

A6 – Měření automobilových emisí a jejich toxicity v reálném provozu v Praze

 • Topinka, J. ,  Stolcpartova, J. , Schmuczerova, J., Milcova, A., Hruba , E.,  Machala, M.,  Rossner, P.: Comparison of Genotoxic Effects of Major Diesel Exhaust Components in Human Alveoar Basal Epithelial Cells (A549).
 • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., V., Štolcpartová: Měření nanočástic v ovzduší na Spořilově – předběžné výsledky (Measurement of ambient air nanoparticles with portable size-clasifier – preliminary results). Prezentace k představení tématu na setkání spořilovské pracovní skupiny, pořádané magistrátem hlavního města Prahy, 9.7.2014.
 • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., V., Štolcpartová: Měření nanočástic ve venkovním ovzduší mobilním klasifikátorem – úvod (Measurement of ambient air nanoparticles with portable size-clasifier – introduction). Prezentace k představení tématu na setkání spořilovské pracovní skupiny, pořádané magistrátem hlavního města Prahy, 9.7.2014.
 • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Mazač, M., Dittrich, L., Štolcpartová, J.: Locating urban hot-spots with mobile on-line size-resolved nanoparticle measurement, 18th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Švýcarsko, 22. – 25.června, 2014.
 • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., Dittrich, A., Fenkl, M., Beránek, V., Štolcpartová, J.: Measurement of particle emissions from small engines during real-world operation using simple on-board (or off-board) monitoring systems, 18th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Švýcarsko, June 22-25, 2014.
 • Tisková zpráva ÚEM AV ČR: Měření automobilových emisí a jejich toxicity na Spořilově.
 • Vojtíšek, M.: Měření výfukových emisí pístových spalovacích motorů během
  reálného provozu přenosnými palubními aparaturami. Přednáška Michala Vojtíška na téma palubních přenosných systémů pro monitorování vozidlových emisí na veřejném setkání Vědecké rady ČVUT fakulty strojní dne 28.5.2014.
 • Zpráva z měření nanočástic ve venkovním ovzduší mobilním klasifikátorem, Líbeznice, 12.-15.5.2014.
 • Vojtíšek, M., Štolcpartová, J., Pechout M. a Dittrich, L.: Měření nanočástic ve venkovním ovzduší mobilním klasifikátorem, Genetická toxikologie a prevence rakoviny 2014, Brno, 5.-7.5.2014
 • Posudek „Posouzení vlivu toxických emisí naftových motorů v místě bydliště pana S., Svojšovická – Posouzení vlivu toxických emisí v lokalitě Spořilov“, „Návrh experimentálního zjištění koncentrací velmi jemných částic a obsahu karcinogenních polycyklických uhlovodíků v částicích v oblasti Spořilov“ a „Návrh opatření ke snížení emisí z motorových vozidel v oblasti Spořilova“.

A7 – Vliv vybraných palivových příměsí (biopaliv) na toxicitu naftových zplodin v reálném provozu – pilotní studie

 • Vojtíšek, M.: Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů. Souhrnná přednáška Michala Vojtíška o vlivu biopaliv ve vznětových motorech na emise na veřejném setkání Vědecké rady ČVUT fakulty strojní dne 28.5.2014
 • Vojtisek-Lom, M, Pechout, M., Mazac, M.: Real-world on-road exhaust emissions from an ordinary gasoline car operated on E85 and on butanol-gasoline blend. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0102, doi:10.4271/2013-24-0102.
 • Topinka, J., et al: Genotoxic potential of organic extracts from particle emissions of diesel and rapeseed oil powered engines. XIII International Congress of Toxicology, Coex, Seoul, Korea, 30.6. 2013.
 • Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Mazač M.: Measurement of consumption rates of viscous biofuels. Fuel, Volume 107, May 2013, Pages 448–454.
 • Vojtíšek-Lom, M., Czerwinski, J., Pechout, M., Leníček, J., Sekyra, M., Topinka, J.: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ve výfukových plynech vznětových motorů spalujících metyslester řepkového oleje a neesterifikovaný řepkový olej. Ochrana ovzduší, ISSN 1211-0337, 2013, 1, 26-34.
 • Topinka, J., Milcová, A., Schmuczerová, J., Mazač, M., Pechout, M., Vojtíšek, M.: Genotoxický potenciál organických extraků z pevných emisí motorů na naftu a řepkový olej, Ochrana ovzduší, str. 47-53, ISSN 1211-0337, 5/2012.
 • Pechout, M.; Trnka, M.; Vojtisek-Lom, M.: Nanoparticle emissions from spark ignition engines powered by n-butanol blends. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
 • Vojtíšek M., Mazač M., Laurin J.: Výfukové emise konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85. Listy cukrovarnické a řepařské, ISSN 1210-3306, 128, 4, 2012, 146-150.

A8 – Audit projektu

A9 – Spolupráce s jinými projekty LIFE a dalšími projekty v EU

 • 22.3.2012 byli dr. Topinka a dr. Vojtíšek pozvanými členy panelu veřejné diskuze o kvalitě ovzduší v Mladé Boleslavi.
 • 14.-19.11.2011 dr. Topinka navštěvuje dr. Vojtíška na univerzitě v Bielu, oba se společně účastní experimentálních prací s expoziční komorou, a společně navštěvují toxikologické laboratoře prof. Barbary Rothen-Rutishauer na Univerzitě ve Fribourgu (Švýcarsko), toxikologické laboratoře prof. Morina na Univerzitě v Rouenu (Francie), a laboratoře spalovacích motorů výzkumného centra CERTAM v Saint Etienne du Rouvray (Francie). Navštívené laboratoře jsou všechny identifikované laboratoře v Evropě, kde laboratoře pro emisní a další zkoušky motorů aktivně spolupracují s toxikologickými laboratořemi.
 • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Předneseno na konferenci České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o.s., Praha, 2.11.2011.
 • 14.10.2011 je projekt dr. Vojtíškem představen, jako nový směr v oblasti hodnocení rizik výfukových emisí v reálném provozu, na výjezdním zasedání Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, které se koná ve výukovém středisku ČVUT v Herbertově (Vyšší Brod).
 • 20.9.2011 nastupuje dr. Vojtíšek na druhou část tvůrčího volna, během kterého působí jako hostující profesor v laboratoři pro výfukové emise prof. Jana Czerwinského na Univerzitě aplikovaných věd v Bielu, Švýcarsko. Cílem pobytu je rozšíření zkušeností s měřením a vzorkováním emisí, včetně vzorkování výfukových plynů expoziční komorou s buněčnými kulturami, a vlastní tvůrčí práce v oblasti vlivu biopaliv na emise polycyklických aromatických uhlovodíků.

A10 – Výstupy a publikace

 • Dr. Vojtíšek shrnul výsledky auditu případové studie Park Malšovice na zasedání zastupitelstva města Hradec Králové, 28.5.2014.
 • V kolonách jsou emisní normy k ničemu, – Jan Charvát, Česká pozice
 • Reportáž České televize o částicích ze vznětových motorů uveřejněná 14. 3. 2014 v hlavní zpravodajské relaci.
 • Tiskové zprávy (Zpráva 1, Zpráva 2) k Vojtíšek, M.: Dopad nových technologií, paliv a rozvoje automobilové dopravy na nanočástice emitované spalovacími motory v městských aglomeracích. Přednáška Michala Vojtíška o vlivu nových technologií, paliv a nárůstu dopravy na nanočástice produkované pístovými spalovacími motory na veřejném semináři Toxicita nanočástic a bezpečnost nanotechnologií na Akademii věd ČR dne 20.2.2014
 • Prezentace Michala Vojtíška na veřejné debatě k plánovanému komplexu Park Malšovice v hotelu Central ze dne 23.1.2014.
 • Práce M. Vojtíška uvedena v článku Lidových novin Přímé vstřikování pohořelo v testech. Sníží spotřebu, ale vypouští víc jedů ze dne 12.1. 2014.
 • Topinka J. et al., Pechout, M., Vojtíšek-Lom, M.: Effects of extended low-road operation of a non-DPF diesel engine on the relative toxicity of its emissions. EMGS 44th Annual Meeting, Monterey, USA, September 21-25 2013.
 • Vojtisek-Lom, M, Pechout, M., Mazac, M.: Real-world on-road exhaust emissions from an ordinary gasoline car operated on E85 and on butanol-gasoline blend. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0102, doi:10.4271/2013-24-0102.
 • Vojtisek-Lom, M.: Assessment of Low Levels of Particulate Matter Exhaust Emissions Using Low-Cost Ionization-Type Smoke Detectors. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0168, doi:10.4271/2013-24-0168.
 • Vojtíšek M., Pechout M.: Portable proportional exhaust sampling system for particulate matter emissions measurement: first experiences. XLIV. International scientific conference of the Czech and Slovak university departments and institutions dealing with the research of internal combustion engines, Brno, Czech Republic, September 10 – 11, 2013.
 • Vojtisek-Lom, M., et al: Effects of severe congestion on PAH emissions from a heavy vehicle diesel engine. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.
 • Pavlikova, J., et al: Toxicity of Diesel Emissions under Severe Congestion Simulated in a Laboratory. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.
 • Topinka, J., et al: Effects of extended low-load operation of non-DPF diesel engine on the relative toxicity of its emissions.  EUROTOX, Interlaken, Switzerland, 1.- 4.9. 2013.
 • Topinka, J., et al: Genotoxic potential of organic extracts from particle emissions of diesel and rapeseed oil powered engines. XIII International Congress of Toxicology, Coex, Seoul, Korea, 30.6. 2013.
 • Topinka, J. et al., Vojtíšek-Lom, M.: Truck emissions under severe congestion conditions: Part 2 – Effects of extended low-load operation of a non-DPF diesel engine on the relative toxicity of particulate matter organic extracts. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
 • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., Fenkl, M. Topinka, J.: PM and PAH-Emissions of Non-DPF Trucks under Severe Congestion Conditions. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
 • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Mazač, M., Dittrich, L., Fenkl, M.: High-Volume Combustion Aerosol Sampling using Tandem Atmospheric Samplers. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
 • Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Mazač M.: Measurement of consumption rates of viscous biofuels. Fuel, Volume 107, May 2013, Pages 448–454.
 • Vojtíšek, M.: Příspěvek k hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a emise a imise benzo(a)pyrenu. Ochrana ovzduší 2013, 3, 14-19.
 • Vojtíšek-Lom, M., et al: Effects of traffic congestion and extended idling on heavy duty diesel truck fine particle emissions. Ultrafine Particles, Sources, Effects, Risks and Mitigation Strategies Brussels, Belgium, May 16 and 17, 2013.
 • Vojtíšek, M.: K hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a emise a imise benzo(a)pyrenu. Sborník konference Ochrana ovzduší, duben 2013, Brno.
 • Vojtíšek, M., Topinka, J.: Horor tranzitní dopravy ve městech, Vesmír 92 (143), ISSN 0042-4544, str. 212-214, 4/2013.
 • Článek “Čtvrť, kde vědci naměřili tisíckrát víc emisí než na dálnici“ – Jan Charvát, Česká pozice http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/ctvrt-kde-vedci-namerili-tisickrat-vic-emisi-nez-na-dalnici
 • Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Fenkl M., Topinka J.: Monitoring of Real-world Nanoparticle Exhaust Emissions in Congested Urban Areas. Q-NANO conference, Prague, February 2013.
 • Vojtíšek-Lom, M., Czerwinski, J., Pechout, M., Leníček, J., Sekyra, M., Topinka, J.: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ve výfukových plynech vznětových motorů spalujících metyslester řepkového oleje a neesterifikovaný řepkový olej. Ochrana ovzduší, ISSN 1211-0337, 2013, 1, 26-34.
 • Rozhlasová reportáž, rádio Leonardo, 24. 10.2012 v 10:00, Jan Topinka
 • Tiskové zprávy z experimentálního zjišťování emisí produkovaných nákladními vozidly na Spořilově (Pražský okruh): Zpráva 1, Zpráva 2.
 • Topinka, J., Milcová, A., Schmuczerová, J., Mazač, M., Pechout, M., Vojtíšek, M.: Genotoxický potenciál organických extraků z pevných emisí motorů na naftu a řepkový olej, Ochrana ovzduší, str. 47-53, ISSN 1211-0337, 5/2012.
 • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory v městském provozu, str. 53-62, ISSN 1211-0337, Ochrana ovzduší, 5/2012.
 • Topinka, J., Vojtíšek, M., Gruntorád, P.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu, Ochrana ovzduší, str. 44-46, ISSN 1211-0337, 5/2012.
 • Tisková zpráva ÚEM AV ČR: Měření automobilových emisí a jejich toxicity na Spořilově.
 • Vojtíšek, M.: Zahrnutí městských dopravních kongescí do hodnocení toxicity výfukových plynů. Předneseno na V. Česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí.“ Blansko, 31.10.-2.11.2012.
 • Topinka, J.; Gruntorád, P.; Vojtíšek, M.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (MEDETOX). In: Ličbinský, R.; Jandová, V.; Zedková,I.: V. Česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí.“ Blansko, 31.10.-2.11.2012. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012, 185 s., ISBN 978-80-86502-41-0, str. 71-76.
 • Vojtisek-Lom, M.; Jirků, J.; Pechout, M.: Výfukové emise železničního motorového vozu řady 854 během reálného provozu. In: Vodička, P.;Ziková,N.S.: Sborník XIII. Výroční konference České aerosolové společnosti, Třeboň, 26.-27.10.2012. Česká aerosolová společnost, Praha. 90 str. ISBN 978-80-86186-40-5. str. 65-68.
 • Vojtisek-Lom, M.: Inference of steady-state non-road engine exhaust emissions values from non-stabilized data. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2012-01-1673.
 • Topinka J.; Milcová A.; Schmuczerová J.; Mazač M.; Pechout M.; Vojtisek-Lom M.: Comparison of genotoxicity of exhaust from a diesel, biodiesel and rapeseed oil powered engine – pilot study. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.
 • Vojtisek-Lom, M.; Mazač, M.; Pechout, M.; Lozano, R.E.: Particulate matter emissions from winter operation of a modern on-road diesel engine powered by heated rapeseed oil. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.
 • Vojtisek-Lom M.; Czerwinski J.; Leníček J.; Sekyra M.; Topinka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in exhaust emissions from diesel engines powered by rapeseed oil methylester and heated non-esterified rapeseed oil. Atmospheric Environment, 60, 2012, 253-261.
 • Kireeva, E.; Popovicheva, O.; Vojtisek-Lom, M.: FTIR Spectroscopy of Diesel and Biofuel Particles in Off-road Engine Exhaust. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
 • Vojtisek-Lom, M.: Consideration of congested urban traffic in exhaust toxicity assessment. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
 • Pechout, M.; Trnka, M.; Vojtisek-Lom, M.: Nanoparticle emissions from spark ignition engines powered by n-butanol blends. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
 • Fenkl, M.; László, L.; Vojtisek-Lom, M.: On-road measurement of scooter exhaust emissions. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
 • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Konference k 20. výročí programu LIFE+, Ostrava,  18.5.2012.
 • Vojtíšek, M.: Emise ze spalovacích motorů – specifická rizika v reálném městském provozu. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 67-70.
 • Pechout, M., Vojtíšek, M: Zachování proporcionality při vzorkování výfukových emisí spalovacích motorů pro toxikologické analýzy. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 61-62.
 • Vojtíšek, M: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 55-60.
 • Topinka J.: Představení projektu MEDETOX na konferenci Genetická toxikologie a prevence rakoviny,  35. pracovní dny České slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím při Československé biologické společnosti, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 53-54.
 • Vojtíšek M., Jirků J.: Operating history „artefacts“ of large engine particulate matter emissions measurement. Proceedings of the ASME 2012 Internal Combustion Engine Division Spring Technical Conference (stránky akce), ICES2012, May 6-9, 2012, Torino, Piemonte, Italy. Paper ICES2012-81168.
 • Vojtíšek M., Mazač M., Laurin J.: Výfukové emise konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85. Listy cukrovarnické a řepařské, ISSN 1210-3306, 128, 4, 2012, 146-150.
 • 27.3.2012 dr. Vojtíšek připravil zvláštní přednášku a cvičení o filtrech pevných částic pro předmět Experimentální metody. Při cvičeních studenti pracovali s filtrem pevných částic, který byl dr. Vojtíškovi zapůjčen výrobcem, a studovali průběh akumulace částic ve filtru a regenerace filtru, a velikostní spektra a množství emitovaných částic. Jednalo se o první takové cvičení v ČR, kde se filtry částic zpravidla nepoužívají, majitelé dovezených vozů filtry částic zpravidla odstraňují nebo ničí, a servisní pracoviště takové služby otevřeně nabízejí.
 • 22.3.2012 byli dr. Topinka a dr. Vojtíšek pozvanými členy panelu veřejné diskuze o kvalitě ovzduší v Mladé Boleslavi.
 • 20.3.2012 zařadil dr. Vojtíšek tématiku nanočástic emitovaných spalovacími motory a jejich rizik do přednášky v předmětu Experimentální metody, ve cvičení předmětu byly kromě tradičního měření plynných emisí také provedena, s asistencí ing. Pechouta a ing. Mazače, měření velikostních spekter částic obsažených ve výfukových plynech.
 • 28.2.2012 Noc univerzit. Od 15 do 23 hodin dr. Vojtíšek, ing. Mazač a ing. Pechout provádějí zájemce z řad studentů, akademických pracovníků a veřejnosti laboratoří motorů, diskutují o problematice alternativních paliv, výfukových emisí a jejich zdravotních rizik, odpovídají na dotazy, předvádějí motor na biopaliva vybavený filtrem pevných částic a měření velikostních spekter částic. Názorně je ukázáno, že filtr částic snižuje emise přibližně o dva řády, na hodnoty podobné okolním koncentracím, zatímco vydechnutý cigaretový kouř (poskytnutý dobrovolníky) obsahuje výrazně vyšší koncentrace částic.
 • Topinka, J.; Milcova, A.; Schmuczerova, J.; Mazac, M.; Pechout, M.; Vojtisek-Lom, M.: Comparison of Genotoxicity of Exhaust from a Diesel, Biodiesel and Rapeseed Oil Powered Engine – pilot study. Výroční konference České aerosolové společnosti, Čejkovice, 3.-4.11.2011.
 • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Předneseno na konferenci České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o.s., Praha, 2.11.2011.
 • Vojtíšek, M.; Dittrich, A.; Mazač, M.; Dufek, M.; Fenkl, M: On-road particulate matter emissions from homogeneous charge spark ignition engines. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
 • Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Mazač, M.; Dittrich, A.; Čihák, M.: Particulate matter measurement with an improvised full-flow dilution tunnel. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
 • Pechout, M.; Vojtíšek, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part a: fueling, combustion and performance. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
 • Pechout, M.; Vojtíšek, M., Mazač, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part b: exhaust emissions. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

A11 – Plán komunikace po ukončení projektu LIFE