A1 – Project Management by the Institute of Experimental Medicine AS CR (IEM)

  • Steering Committee 15. 4. 2016
  • Steering Committee 16. 2. 2016
  • Steering Committee 16. 12. 2015
  • Steering Committee 12. 10. 2015
  • Steering Committee 23. 4. 2015
  • Steering Committee 20. 1. 2015
  • Steering Committee  1.  8. 2014
  • Steering Committee 11. 3. 2014
  • Steering Committee  3. 10. 2013
  • Steering Committee 20.  5. 2013
  • Steering committee  21.  3. 2013
  • Steering Committee 20. 11. 2012
  • Steering Committee 15.  8. 2012
  • Steering Committee   1.  4. 2012
  • Steering Committee 30.  3. 2012
  • Steering Committee 19. 12. 2011 – Opening presentations: Michal Vojtíšek and Jan Topinka

A2 – Project Monitoring (Ministry of the Environment of the Czech Republic)

  • Mr. Gruntorád attended an EXM lecture and practice at TUL to get to know testing room and visit TUL lab at 27th March.
  • Five moniitoring protocols were drowed up on 25.2. 2015.

The project management was generally very efficient. Regular meetings (altogether 15 regular SC meetings was organized) of SC were solved any actual problems connected with the project. Moreover, as mentioned above, regular (every 1-2 weeks) informal meetings of key partners (mostly Jan Topinka and Michal Vojtisek) solving actual problems of the project progress were organized. The project was interdisciplinary and very efficient collaboration between engine specialists (represented by TUL employees) and toxicologists (IEM employees) was established.

Project monitoring (Action 2) was ensured by Pavel Gruntorád, SC member. I was focused on monitoring of the realization of the project. Attentiion was paid to project actions, their harmonograms and financial issues. The overview of indicators was defined which served as tool of monitoring of tghe realisation of individual activities.

Within the Action 2, the plan of activities for next period was created. The rules were defined for the transfer of the information on the realization of the project. Information was summarized in individual monitoring protocols (see table below) as well well as in Summary protocols.  Regular evaluation of the project progress took place on the SC meetings. Project management informed regularly on the realization of the project. All changes within the project plans were consulted with external monitor.

MEDETOX

Monitoring Protocol

1

1.9.2011 – 31.3.2012

2

1.4.2012 – 31.12.2012

3

1.1.2013 – 31.5.2013

4

30.6.2013 – 31.12.2013

5

1.1.2014 – 30.6.2014

6

1.7.2014 – 31.12.2014

7

1.1.2015 – 30.6.2014

8

1.7.2015 – 31.1.2016

9

1.2.2016 – 31.8.2016

Others

Summary Protocol

1

Midterm Report

2

Progress Report

3

Final Report

A3 – Optimisation of on-board monitoring and sampling apparatus and methods in real traffic in Prague

  • Vojtisek-Lom, M.: Assessment of Low Levels of Particulate Matter Exhaust Emissions Using Low-Cost Ionization-Type Smoke Detectors. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0168, doi:10.4271/2013-24-0168.
  • Vojtisek-Lom, M, Pechout, M., Mazac, M.: Real-world on-road exhaust emissions from an ordinary gasoline car operated on E85 and on butanol-gasoline blend. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0102, doi:10.4271/2013-24-0102.
  • Vojtíšek M., Pechout M.: Portable proportional exhaust sampling system for particulate matter emissions measurement: first experiences. XLIV. International scientific conference of the Czech and Slovak university departments and institutions dealing with the research of internal combustion engines, Brno, Czech Republic, September 10 – 11, 2013.
  • Vojtisek-Lom, M., et al: Effects of severe congestion on PAH emissions from a heavy vehicle diesel engine. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.
  • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., Fenkl, M. Topinka, J.: PM and PAH-Emissions of Non-DPF Trucks under Severe Congestion Conditions. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
  • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Mazač, M., Dittrich, L., Fenkl, M.: High-Volume Combustion Aerosol Sampling using Tandem Atmospheric Samplers. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
  • Vojtíšek, M.: Příspěvek k hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a emise a imise benzo(a)pyrenu. Ochrana ovzduší 2013, 3, 14-19.
  • Vojtíšek-Lom, M., et al: Effects of traffic congestion and extended idling on heavy duty diesel truck fine particle emissions. Ultrafine Particles, Sources, Effects, Risks and Mitigation Strategies Brussels, Belgium, May 16 and 17, 2013.
  • Vojtíšek, M.: K hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a emise a imise benzo(a)pyrenu. Sborník konference Ochrana ovzduší, duben 2013, Brno.
  • Vojtíšek, M., Topinka, J.: Horor tranzitní dopravy ve městech, Vesmír 92 (143), ISSN 0042-4544, str. 212-214, 4/2013.
  • Článek “Čtvrť, kde vědci naměřili tisíckrát víc emisí než na dálnici“ – Jan Charvát, Česká pozice http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/ctvrt-kde-vedci-namerili-tisickrat-vic-emisi-nez-na-dalnici
  • Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Fenkl M., Topinka J.: Monitoring of Real-world Nanoparticle Exhaust Emissions in Congested Urban Areas. Q-NANO conference, Prague, February 2013.
  • Tiskové zprávy z experimentálního zjišťování emisí produkovaných nákladními vozidly na Spořilově (Pražský okruh): Zpráva 1Zpráva 2.
  • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory v městském provozu, str. 53-62, ISSN 1211-0337, Ochrana ovzduší, 5/2012.
  • Topinka, J., Vojtíšek, M., Gruntorád, P.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu, Ochrana ovzduší, str. 44-46, ISSN 1211-0337, 5/2012.
  • Vojtíšek, M.: Zahrnutí městských dopravních kongescí do hodnocení toxicity výfukových plynů. Předneseno na V. Česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí.“ Blansko, 31.10.-2.11.2012.
  • Topinka, J.; Gruntorád, P.; Vojtíšek, M.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (MEDETOX). In: Ličbinský, R.; Jandová, V.; Zedková,I.: V. Česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí.“ Blansko, 31.10.-2.11.2012. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012, 185 s., ISBN 978-80-86502-41-0, str. 71-76.
  • Vojtisek-Lom, M.; Jirků, J.; Pechout, M.: Výfukové emise železničního motorového vozu řady 854 během reálného provozu. In: Vodička, P.;Ziková,N.S.: Sborník XIII. Výroční konference České aerosolové společnosti, Třeboň, 26.-27.10.2012. Česká aerosolová společnost, Praha. 90 str. ISBN 978-80-86186-40-5. str. 65-68.
  • Vojtisek-Lom, M.; Mazač, M.; Pechout, M.; Lozano, R.E.: Particulate matter emissions from winter operation of a modern on-road diesel engine powered by heated rapeseed oil. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.
  • Vojtisek-Lom, M.: Consideration of congested urban traffic in exhaust toxicity assessment. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
  • Fenkl, M.; László, L.; Vojtisek-Lom, M.: On-road measurement of scooter exhaust emissions. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
  • Vojtíšek, M.: Emise ze spalovacích motorů – specifická rizika v reálném městském provozu. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 67-70.
  • Pechout, M., Vojtíšek, M: Zachování proporcionality při vzorkování výfukových emisí spalovacích motorů pro toxikologické analýzy. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 61-62.
  • Vojtíšek, M: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 55-60.
  • Vojtíšek M., Jirků J.: Operating history „artefacts“ of large engine particulate matter emissions measurement. Proceedings of the ASME 2012 Internal Combustion Engine Division Spring Technical Conference (stránky akce), ICES2012, May 6-9, 2012, Torino, Piemonte, Italy. Paper ICES2012-81168.
  • Summary of January and February activities:
    • The TUL group start development work on mobile high-volume sampler and prepares for a sampling campaign
    • The small dilution tunnel is tested by Ing. Pechout and Ing. Dittrich for future usage for PM sampling at laboratory
    • Dr. Topinka and dr. Vojtíšek process and analyze results of pilot set of samples
    • Dr. Vojtíšek in collaboration with CTU in Prague and TÜV-SÜD Auto in Prague performed verification measurements of mobile device for sampling small amount of PM during real driving
  • Topinka, J.; Milcova, A.; Schmuczerova, J.; Mazac, M.; Pechout, M.; Vojtisek-Lom, M.: Comparison of Genotoxicity of Exhaust from a Diesel, Biodiesel and Rapeseed Oil Powered Engine – pilot study. Výroční konference České aerosolové společnosti, Čejkovice, 3.-4.11.2011.
  • Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Mazač, M.: Experimental Investigation Of Rapeseed Oil Combustion In A Modern Common-Rail Diesel Engine. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2011-24-0104. (Práce není výstupem projektu)
  • Vojtíšek, M.; Dittrich, A.; Mazač, M.; Dufek, M.; Fenkl, M: On-road particulate matter emissions from homogeneous charge spark ignition engines. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
  • Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Mazač, M.; Dittrich, A.; Čihák, M.: Particulate matter measurement with an improvised full-flow dilution tunnel. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
  • Pechout, M.; Vojtíšek, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part a: fueling, combustion and performance. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
  • Pechout, M.; Vojtíšek, M., Mazač, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part b: exhaust emissions. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

A4 – Optimisation of toxicity assays to on-board sampled diesel exhaust in cell-free system and in cell cultures

  • Topinka J. et al., Pechout, M., Vojtíšek-Lom, M.: Effects of extended low-road operation of a non-DPF diesel engine on the relative toxicity of its emissions. EMGS 44th Annual Meeting, Monterey, USA, September 21-25 2013.
  • Pavlikova, J., et al: Toxicity of Diesel Emissions under Severe Congestion Simulated in a Laboratory. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.
  • Topinka, J., et al: Effects of extended low-load operation of non-DPF diesel engine on the relative toxicity of its emissions.  EUROTOX, Interlaken, Switzerland, 1.- 4.9. 2013.
  • Topinka, J., et al: Genotoxic potential of organic extracts from particle emissions of diesel and rapeseed oil powered engines. XIII International Congress of Toxicology, Coex, Seoul, Korea, 30.6. 2013.
  • Topinka, J. et al., Vojtíšek-Lom, M.: Truck emissions under severe congestion conditions: Part 2 – Effects of extended low-load operation of a non-DPF diesel engine on the relative toxicity of particulate matter organic extracts. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
  • Topinka J.; Milcová A.; Schmuczerová J.; Mazač M.; Pechout M.; Vojtisek-Lom M.: Comparison of genotoxicity of exhaust from a diesel, biodiesel and rapeseed oil powered engine – pilot study. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.
  • Topinka, J.; Milcova, A.; Schmuczerova, J.; Mazac, M.; Pechout, M.; Vojtisek-Lom, M.: Comparison of Genotoxicity of Exhaust from a Diesel, Biodiesel and Rapeseed Oil Powered Engine – pilot study. Výroční konference České aerosolové společnosti, Čejkovice, 3.-4.11.2011

A5 – Verification of optimized sampling and toxicity testing procedures – comparison of laboratory and real traffic conditions

  • Vojtíšek, M.: Dopad nových technologií, paliv a rozvoje automobilové dopravy na nanočástice emitované spalovacími motory v městských aglomeracích. Lecture on the effects of new technologies, fuels and expansion of road traffic on nanoparticles emitted by internal combustion engines in urban areas. Public seminar Nanoparticle toxicity and nanotechnology safety at the Czech Academy of Sciences 20.2.2014
  • Vojtisek-Lom, M.: Inference of steady-state non-road engine exhaust emissions values from non-stabilized data. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2012-01-1673.
  • Vojtisek-Lom M.; Czerwinski J.; Leníček J.; Sekyra M.; Topinka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in exhaust emissions from diesel engines powered by rapeseed oil methylester and heated non-esterified rapeseed oil. Atmospheric Environment, 60, 2012, 253-261.
  • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Konference k 20. výročí programu LIFE+, Ostrava,  18.5.2012.
  • Vojtíšek, M: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 55-60.

A6 – Measurement of toxic effects of diesel exhaust under various real traffic conditions in Prague

  • Topinka, J. ,  Stolcpartova, J. , Schmuczerova, J., Milcova, A., Hruba , E.,  Machala, M.,  Rossner, P.: Comparison of Genotoxic Effects of Major Diesel Exhaust Components in Human Alveoar Basal Epithelial Cells (A549).
  • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., V., Štolcpartová: Měření nanočástic v ovzduší na Spořilově – předběžné výsledky. Results presentation in the meeting of the Spořilov working group, organized by the Magistrate of the City of Prague, 9.7.2014.
  • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., V., Štolcpartová: Měření nanočástic ve venkovním ovzduší mobilním klasifikátorem – úvod. Topic introduction presentation in the meeting of the Spořilov working group, organized by the Magistrate of the City of Prague, 9.7.2014.
  • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Mazač, M., Dittrich, L., Štolcpartová, J.: Locating urban hot-spots with mobile on-line size-resolved nanoparticle measurement, 18th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 22-25, 2014.
  • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., Dittrich, A., Fenkl, M., Beránek, V., Štolcpartová, J.: Measurement of particle emissions from small engines during real-world operation using simple on-board (or off-board) monitoring systems, 18th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 22-25, 2014.
  • A Press release of IEM AS CR: Measurement of automotive emissions and its toxicity at Spořilov (Prague).
  • Vojtíšek, M.: Měření výfukových emisí pístových spalovacích motorů běhemreálného provozu přenosnými palubními aparaturami (Presentation of work on portable on-board vehicle emissions monitoring systems). Public meeting of the Scientific Council of the Faculty of Mechanical Engineering of the Czech Technical University in Prague, 28.5.2014.
  • A report of results obtained with mobile nanoparticles clasifier in Líbeznice (town approx. 10 km to the north form Prague), 12.-15.5.2014.
  • Vojtíšek, M., Štolcpartová, J., Pechout M. a Dittrich, L.: Měření nanočástic ve venkovním ovzduší mobilním klasifikátorem (Measurement of ambient air nanoparticles with portable size-clasifier), Genetická toxikologie a prevence rakoviny 2014, Brno, 5.-7.5.2014.
  • Assessment “Posouzení vlivu toxických emisí naftových motorů v místě bydliště pana S., Svojšovická – Posouzení vlivu toxických emisí v lokalitě Spořilov” (Evaluation of toxic emissions from diesel engines at residence of Mr. S., Svojšovická), “Návrh experimentálního zjištění koncentrací velmi jemných částic a obsahu karcinogenních polycyklických uhlovodíků v částicích v oblasti Spořilov” (Design of ultrafine particles and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons on particles experimental investigation in the Spořilov area) and “Návrh opatření ke snížení emisí z motorových vozidel v oblasti Spořilova” (Proposal of vehicular emissions reducing measurements in the Spořilov area).

A7 – The effect of selected fuel additives (bio-fuels) on the diesel exhaust toxicity under real traffic conditions in Prague – pilot study

  • Vojtíšek, M.: Vliv biopaliv na emise částic ze vznětových motorů. Souhrnná přednáška Michala Vojtíška o vlivu biopaliv (Effects of biofuels utilized in diesel engines on emissions). Public meeting of the Scientific Council of the Faculty of Mechanical Engineering of the Czech Technical University in Prague, 28.5.2014.
  • Vojtisek-Lom, M, Pechout, M., Mazac, M.: Real-world on-road exhaust emissions from an ordinary gasoline car operated on E85 and on butanol-gasoline blend. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0102, doi:10.4271/2013-24-0102.
  • Topinka, J., et al: Genotoxic potential of organic extracts from particle emissions of diesel and rapeseed oil powered engines. XIII International Congress of Toxicology, Coex, Seoul, Korea, 30.6. 2013.
  • Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Mazač M.: Measurement of consumption rates of viscous biofuels. Fuel, Volume 107, May 2013, Pages 448–454.
  • Vojtíšek-Lom, M., Czerwinski, J., Pechout, M., Leníček, J., Sekyra, M., Topinka, J.: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ve výfukových plynech vznětových motorů spalujících metyslester řepkového oleje a neesterifikovaný řepkový olej. Ochrana ovzduší, ISSN 1211-0337, 2013, 1, 26-34.
  • Topinka, J., Milcová, A., Schmuczerová, J., Mazač, M., Pechout, M., Vojtíšek, M.: Genotoxický potenciál organických extraků z pevných emisí motorů na naftu a řepkový olej, Ochrana ovzduší, str. 47-53, ISSN 1211-0337, 5/2012.
  • Pechout, M.; Trnka, M.; Vojtisek-Lom, M.: Nanoparticle emissions from spark ignition engines powered by n-butanol blends. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
  • Vojtíšek M., Mazač M., Laurin J.: Výfukové emise konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85. Listy cukrovarnické a řepařské, ISSN 1210-3306, 128, 4, 2012, 146-150.

A8 – Project Audit

A9 – Networking with other projects

  • Dr. Topinka and dr. Vojtíšek were invited to public panel discussion about air quality in Mladá Boleslav on 22nd March.
  • Dr. Topinka visited dr. Vojtíšek at university of Biel at 14. – 19. 11 2011. They together attended experiments with exposition chamber and visit toxicology laboratories of prof. Barbara Rothen at University of Fribourg (Switzerland), prof. Morin at University ofR ouen (France) and laboratory of piston combustion engines at research centre CERTAM in Saint Etienne du Rouvray (France). Visited laboratories are identified as institutes where active collaboration of emissions and other engine tests laboratories with toxicological laboratories taking place.
  • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Předneseno na konferenci České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o.s., Praha, 2.11.2011.
  • Dr. Vojtíšek introduces project on Josef Božek Center for Engines and Automobile Research meeting as a new direction of real driving exhaust emission assessment. This meeting took place at CTU educational centre at Herbertov (Vyšší Brod) at 14th October 2011.
  • Dr. Vojtíšek has been on second part of creative vacation. He worked at visiting professor at laboratory on exhaust emissions of Jan Czerwinky at the University of Applied Sciences of Biel during this vacation. This fellowship was focused to extend experience on measuring and sampling particulate matter. This includes sampling exhaust gas by exposition chamber with cell cultures and own creative work inspecting effect of biofuels on emissions of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH).

A10 – Dissemination activities

  • Dr. Vojtíšek shrnul výsledky auditu případové studie Park Malšovice na zasedání zastupitelstva města Hradec Králové, 28.5.2014.
  • V kolonách jsou emisní normy k ničemu (Emission limits are useless when a congestion occurs), – Jan Charvát, Česká pozice
  • A report about particles in diesel exhaust gases published during main evening news of Czech TV (public-law TV station) on 14. 3. 2014.
  • Press releases (Press release 1, Press release 2, in czech only) related to Vojtíšek, M.: Dopad nových technologií, paliv a rozvoje automobilové dopravy na nanočástice emitované spalovacími motory v městských aglomeracích. Přednáška Michala Vojtíška o vlivu nových technologií, paliv a nárůstu dopravy na nanočástice produkované pístovými spalovacími motory na veřejném semináři Toxicita nanočástic a bezpečnost nanotechnologií na Akademii věd ČR dne 20.2.2014
  • Michal Vojtíšek presentation in a public debate in Hradec Králové on the planned complex Park Malsovice, which includes a soccer stadium and a large shopping center located in the inner city on 23. 1. 2014.
  • Work of M. Vojtíšek as a part of report in newspaiper Lidové noviny: Přímé vstřikování pohořelo v testech. Sníží spotřebu, ale vypouští víc jedů (Direct injection fared very badly in test. Consumption decreased but production of poisons raised) published12.1. 2014.
  • Topinka J. et al., Pechout, M., Vojtíšek-Lom, M.: Effects of extended low-road operation of a non-DPF diesel engine on the relative toxicity of its emissions. EMGS 44th Annual Meeting, Monterey, USA, September 21-25 2013.
  • Vojtisek-Lom, M, Pechout, M., Mazac, M.: Real-world on-road exhaust emissions from an ordinary gasoline car operated on E85 and on butanol-gasoline blend. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0102, doi:10.4271/2013-24-0102.
  • Vojtisek-Lom, M.: Assessment of Low Levels of Particulate Matter Exhaust Emissions Using Low-Cost Ionization-Type Smoke Detectors. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2013-24-0168, doi:10.4271/2013-24-0168.
  • Vojtíšek M., Pechout M.: Portable proportional exhaust sampling system for particulate matter emissions measurement: first experiences. XLIV. International scientific conference of the Czech and Slovak university departments and institutions dealing with the research of internal combustion engines, Brno, Czech Republic, September 10 – 11, 2013.
  • Vojtisek-Lom, M., et al: Effects of severe congestion on PAH emissions from a heavy vehicle diesel engine. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.
  • Pavlikova, J., et al: Toxicity of Diesel Emissions under Severe Congestion Simulated in a Laboratory. European Aerosol Conference, Czech Republic, Prague, 1.-6. 9. 2013.
  • Topinka, J., et al: Effects of extended low-load operation of non-DPF diesel engine on the relative toxicity of its emissions.  EUROTOX, Interlaken, Switzerland, 1.- 4.9. 2013.
  • Topinka, J., et al: Genotoxic potential of organic extracts from particle emissions of diesel and rapeseed oil powered engines. XIII International Congress of Toxicology, Coex, Seoul, Korea, 30.6. 2013.
  • Topinka, J. et al., Vojtíšek-Lom, M.: Truck emissions under severe congestion conditions: Part 2 – Effects of extended low-load operation of a non-DPF diesel engine on the relative toxicity of particulate matter organic extracts. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
  • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Dittrich, L., Fenkl, M. Topinka, J.: PM and PAH-Emissions of Non-DPF Trucks under Severe Congestion Conditions. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
  • Vojtíšek-Lom, M., Pechout, M., Mazač, M., Dittrich, L., Fenkl, M.: High-Volume Combustion Aerosol Sampling using Tandem Atmospheric Samplers. Proceedings of the 17th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 23-26, 2013.
  • Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Mazač M.: Measurement of consumption rates of viscous biofuels. Fuel, Volume 107, May 2013, Pages 448–454.
  • Vojtíšek, M.: Příspěvek k hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a emise a imise benzo(a)pyrenu. Ochrana ovzduší 2013, 3, 14-19.
  • Vojtíšek-Lom, M., et al: Effects of traffic congestion and extended idling on heavy duty diesel truck fine particle emissions. Ultrafine Particles, Sources, Effects, Risks and Mitigation Strategies Brussels, Belgium, May 16 and 17, 2013.
  • Vojtíšek, M.: K hodnocení dopadu velkých parkovišť a kongesce na emise částic z motorových vozidel a emise a imise benzo(a)pyrenu. Sborník konference Ochrana ovzduší, duben 2013, Brno.
  • Vojtíšek, M., Topinka, J.: Horor tranzitní dopravy ve městech, Vesmír 92 (143), ISSN 0042-4544, str. 212-214, 4/2013.
  • Článek “Čtvrť, kde vědci naměřili tisíckrát víc emisí než na dálnici“ – Jan Charvát, Česká pozice http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/ctvrt-kde-vedci-namerili-tisickrat-vic-emisi-nez-na-dalnici
  • Vojtíšek-Lom M., Pechout M., Fenkl M., Topinka J.: Monitoring of Real-world Nanoparticle Exhaust Emissions in Congested Urban Areas. Q-NANO conference, Prague, February 2013.
  • Vojtíšek-Lom, M., Czerwinski, J., Pechout, M., Leníček, J., Sekyra, M., Topinka, J.: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ve výfukových plynech vznětových motorů spalujících metyslester řepkového oleje a neesterifikovaný řepkový olej. Ochrana ovzduší, ISSN 1211-0337, 2013, 1, 26-34.
  • Rozhlasová reportáž, rádio Leonardo, 24. 10.2012 v 10:00, Jan Topinka
  • Tiskové zprávy z experimentálního zjišťování emisí produkovaných nákladními vozidly na Spořilově (Pražský okruh): Zpráva 1, Zpráva 2.
  • Topinka, J., Milcová, A., Schmuczerová, J., Mazač, M., Pechout, M., Vojtíšek, M.: Genotoxický potenciál organických extraků z pevných emisí motorů na naftu a řepkový olej, Ochrana ovzduší, str. 47-53, ISSN 1211-0337, 5/2012.
  • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory v městském provozu, str. 53-62, ISSN 1211-0337, Ochrana ovzduší, 5/2012.
  • Topinka, J., Vojtíšek, M., Gruntorád, P.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu, Ochrana ovzduší, str. 44-46, ISSN 1211-0337, 5/2012.
  • Tisková zpráva ÚEM AV ČR: Měření automobilových emisí a jejich toxicity na Spořilově.
  • Vojtíšek, M.: Zahrnutí městských dopravních kongescí do hodnocení toxicity výfukových plynů. Předneseno na V. Česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí.“ Blansko, 31.10.-2.11.2012.
  • Topinka, J.; Gruntorád, P.; Vojtíšek, M.: Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (MEDETOX). In: Ličbinský, R.; Jandová, V.; Zedková,I.: V. Česko-slovenská konference „Doprava, zdraví a životní prostředí.“ Blansko, 31.10.-2.11.2012. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012, 185 s., ISBN 978-80-86502-41-0, str. 71-76.
  • Vojtisek-Lom, M.; Jirků, J.; Pechout, M.: Výfukové emise železničního motorového vozu řady 854 během reálného provozu. In: Vodička, P.;Ziková,N.S.: Sborník XIII. Výroční konference České aerosolové společnosti, Třeboň, 26.-27.10.2012. Česká aerosolová společnost, Praha. 90 str. ISBN 978-80-86186-40-5. str. 65-68.
  • Vojtisek-Lom, M.: Inference of steady-state non-road engine exhaust emissions values from non-stabilized data. Society of Automotive Engineers Technical Paper Series, ISSN 0148-7191, 2012-01-1673.
  • Topinka J.; Milcová A.; Schmuczerová J.; Mazač M.; Pechout M.; Vojtisek-Lom M.: Comparison of genotoxicity of exhaust from a diesel, biodiesel and rapeseed oil powered engine – pilot study. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.
  • Vojtisek-Lom, M.; Mazač, M.; Pechout, M.; Lozano, R.E.: Particulate matter emissions from winter operation of a modern on-road diesel engine powered by heated rapeseed oil. Proceedings of the European Aerosol Conference EAC-2012, Granada, Spain, September 2-7, 2012.
  • Vojtisek-Lom M.; Czerwinski J.; Leníček J.; Sekyra M.; Topinka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in exhaust emissions from diesel engines powered by rapeseed oil methylester and heated non-esterified rapeseed oil. Atmospheric Environment, 60, 2012, 253-261.
  • Kireeva, E.; Popovicheva, O.; Vojtisek-Lom, M.: FTIR Spectroscopy of Diesel and Biofuel Particles in Off-road Engine Exhaust. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
  • Vojtisek-Lom, M.: Consideration of congested urban traffic in exhaust toxicity assessment. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
  • Pechout, M.; Trnka, M.; Vojtisek-Lom, M.: Nanoparticle emissions from spark ignition engines powered by n-butanol blends. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
  • Fenkl, M.; László, L.; Vojtisek-Lom, M.: On-road measurement of scooter exhaust emissions. Proceedings of the 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Zurich, Switzerland, June 24-27, 2012.
  • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Konference k 20. výročí programu LIFE+, Ostrava,  18.5.2012.
  • Vojtíšek, M.: Emise ze spalovacích motorů – specifická rizika v reálném městském provozu. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 67-70.
  • Pechout, M., Vojtíšek, M: Zachování proporcionality při vzorkování výfukových emisí spalovacích motorů pro toxikologické analýzy. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 61-62.
  • Vojtíšek, M: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 55-60.
  • Topinka J.: Představení projektu MEDETOX na konferenci Genetická toxikologie a prevence rakoviny,  35. pracovní dny České slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím při Československé biologické společnosti, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. Sborník konference Genetická toxikologie a prevence rakoviny, NCONZO Brno, 9.-11.5.2012. J. Topinka, editor. ISBN 978-80-7013-546-4, str. 53-54.
  • Vojtíšek M., Jirků J.: Operating history „artefacts“ of large engine particulate matter emissions measurement. Proceedings of the ASME 2012 Internal Combustion Engine Division Spring Technical Conference (stránky akce), ICES2012, May 6-9, 2012, Torino, Piemonte, Italy. Paper ICES2012-81168.
  • Vojtíšek M., Mazač M., Laurin J.: Výfukové emise konstrukčně neupraveného motoru na bioetanolové palivo E-85. Listy cukrovarnické a řepařské, ISSN 1210-3306, 128, 4, 2012, 146-150.
  • A special lecture and practice aimed on diesel particulate filters (DPF) has been prepared for subject Experimental Methods by dr. Vojtíšek on 27th March. The students worked with this DPF, which was loaned to dr. Vojtíšek by manufacturer, studied accumulation of particles inside the DPF and its regeneration and count and size spectra of emitted particles. This was a first practice of this kind in theCzechRepublic, where the DPF are commonly unused and owners of cars equipped by this device usually remove or destroy them and service centers offer these actions openly.
  • Dr. Topinka and dr. Vojtíšek were invited to public panel discussion about air quality in Mladá Boleslav on 22nd March.
  • A topic of nanoparticles generated by combustion engines and their risks were put into lecture of Experimental Methods subject on 20th March 2012. Measurement of PM size spectra in a CI engine exhaust was conducted in addition to traditional gas pollutants measurement with assistance of Ing. Pechout and Ing. Mazač during a practice of this subject.
  • A Night of Universities took place at 28. 2. 2012. Dr. Vojtíšek, Ing. Mazač and Ing Pechout guided interested persons around laboratory of engines. They discussed issues connected to alternative fuels, exhaust emissions and its health risks. They also show engine operated on biofuels equipped with diesel particulate filter (DPF) and particulates size spectra measurements. It was illustratively demonstrated that DPF reduces number of particles about approximately two orders of magnitude to level similar ambient concentration and cigarette smoke (provided by volunteers) contains significantly higher amount of PM.
  • Topinka, J.; Milcova, A.; Schmuczerova, J.; Mazac, M.; Pechout, M.; Vojtisek-Lom, M.: Comparison of Genotoxicity of Exhaust from a Diesel, Biodiesel and Rapeseed Oil Powered Engine – pilot study. Výroční konference České aerosolové společnosti, Čejkovice, 3.-4.11.2011.
  • Vojtíšek, M.: Nanočástice emitované spalovacími motory a jejich rizika. Předneseno na konferenci České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o.s., Praha, 2.11.2011.
  • Vojtíšek, M.; Dittrich, A.; Mazač, M.; Dufek, M.; Fenkl, M: On-road particulate matter emissions from homogeneous charge spark ignition engines. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
  • Vojtíšek, M.; Pechout, M.; Mazač, M.; Dittrich, A.; Čihák, M.: Particulate matter measurement with an improvised full-flow dilution tunnel. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
  • Pechout, M.; Vojtíšek, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part a: fueling, combustion and performance. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.
  • Pechout, M.; Vojtíšek, M., Mazač, M.: Comparison of effects caused by utilizing rapeseed oil as a fuel for a modern and an older design diesel engine – part b: exhaust emissions. Presented at XLII. International Scientific Conference KOKA 2011, Žilina, Slovakia, September 7-9, 2011. Technológ, 3, 2011, ISSN 1337-8996.

A11 – After-LIFE Communication plan