image_alt_textimage_alt_textimage_alt_textimage_alt_text

Přednáška a cvičení EXM na TUL

27.3.2012 dr. Vojtíšek připravil zvláštní přednášku a cvičení o filtrech pevných částic pro předmět Experimentální metody. Při cvičeních studenti pracovali s filtrem pevných částic, který byl dr. Vojtíškovi zapůjčen výrobcem, a studovali průběh akumulace částic ve filtru a regenerace filtru, a velikostní spektra a množství emitovaných částic. Jednalo se o první takové cvičení v ČR, kde se filtry částic zpravidla nepoužívají, majitelé dovezených vozů filtry částic zpravidla odstraňují nebo ničí, a servisní pracoviště takové služby otevřeně nabízejí.

— Aktivita A10

Výstup 2012-2

Stejný den navštívil laboratoře motorů pan Gruntorád z MŽP, seznámil se se zkušebnou, a zúčastnil se cvičení s filtrem pevných částic.

— Aktivita A2

Není možné přidávat komentáře.